กรอบงานวิจัย

พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ

การพัฒนาพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ และสารเคมีชีวภาพ

ตัวอย่างโจทย์วิจัย

  • พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลของผู้มีชีวมวล (Supply Side) กับผู้ต้องการใช้ชีวมวล (Demand Side) และการขนส่งในระยะทางที่เหมาะสม
  • การใช้พืชพลังงาน ชีวมวลจากพืชผลทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง และพลังงาน
  • การนําขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิง และพลังงาน
  • ศูนย์ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพและโรงงานต้นแบบและวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรม
  • เชื้อเพลิงชีวภาพสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น แอลกอฮอล์ความบริสุทธิ์สูงเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงโอลิโอเคมีภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น พลาสติกชีวภาพจากพอลิเอทิลีนฟูแรโนส(PEF)
  • สารมูลค่าสูงจาก CO2 เพื่อใช้เป็นพลังงานและสารตัวกลางในอุตสาหกรรม

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *