ประกาศผล

ผลการพิจารณาข้อเสนอ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ปี 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอประกาศผลการพิจารณารายชื่ […]
ประกาศผล

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2563 – 2564: Deep Science and Tech Accelerator

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบการวิจัยและนวัตกรรมด้าน BCG in Action ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 แผนงานกลุ่มแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science ...
ประกาศผล

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค รอบเพิ่มเติม – ครั้งที่ 1

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบการวิจัยและนวัตกรรมด้าน BCG in Action ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Flagship 2563) แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค ...