ข่าว

บพข. Kick-off โปรเจคพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ขนถ่ายสินค้าเทกองที่ทุ่นกลางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

บพข. ร่วมกับทีมวิจัย ม.ขอนแก่น สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดตัวโครงการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์การขนถ่ายสินค้าเทกองที่ทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเลโดยใช้ระบบสารสนเทศและดิจิทัลแพลตฟอร์ม มุ่งเป้าแก้ pain point ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี
ข่าว

3 Things Accelerator Must Have

บพข.ผนึกกำลัง จับมือกับ 11 หน่วยงาน ร่วมกันลงนาม “ พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI) หลังจากร่วมมือกันผลักดัน และขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เข้าสู่ตลาด ...
ข่าว

เปิด 11 แพลตฟอร์ม AI จากนักวิจัยไทยภายใต้ทุน บพข. ดันศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ของไทย

บพข. ผนึกกำลัง สภาดิจิทัลฯ และสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ จัดงาน Thailand Digital Competitiveness Forum 2023 เปิดเวทีโชว์ผลงานแพลตฟอร์ม AI จากนักวิจัยไทยภายใต้ทุน ...
ข่าว

บพข. ร่วมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง บพข. ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “Rail Research and ...
ข่าว

บพข. เร่งดันธุรกิจ Functional Ingredients สร้างจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

บพข. ร่วมกับ FIRN จัดงาน Functional Ingredients R&D Matching from the Ground Up เพื่อส่งเสริมการยกระดับความสามารถประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อ ...
ข่าว

สอวช.-บพข. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่น เสริมแกร่งด้านนโยบายและงานวิจัยไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ และ ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำน […]
ข่าว

บพข. จัดเสวนา “ระบบโลจิสติกส์แห่งอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย” ในงาน Tilog Logistix 2023

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดงานเสวนา “ระบบโลจิสติกส์แห่งอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก บพข. ภายใต้แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง และเสวนาถึงทิศทางการพัฒนาโลจิสติกส์ในอนาคตด้วยงานวิจัย ภายในงาน Tilog Logistix 2023 ...
ข่าว

เปลี่ยนขยะขวดพลาสสติก สู่วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูง

ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (ENV) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. นำโดย ดร.ชลิตา รัตนเทวะเนตร ชูแนวคิดในการสังเคราะห์วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ (MOFs) โดยนำขวดพลาสติกใช้แล้ว (rPET) มาใช้เป็นแหล่งของออร์แกนิคลิแกนด์ โดยเน้นการสังเคราะห์แบบยั่งยืน ...