01 / 03

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)
02 / 03

ประเทศไทยมีพร้อมทั้งนักวิจัย มีจุดเริ่มต้นที่ดีของเทคโนโลยี สิ่งที่ต้องเพิ่มเติม คือ การบริหารงานวิจัย เพื่อนำของที่มีอยู่บนหิ้งลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เราจะได้เห็นภาคอุตสาหกรรมได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ซึ่งในอดีตไม่เคยมีมาก่อน
รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข.
03 / 03

อ้อยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศโดยเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลทรายและพลังงานทดแทน แต่ปัญหาที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยพบเจอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มาอย่างยาวนาน คือ “ต้นทุนในการผลิต”

"ปัญหาคือที่ผ่านมายังไม่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใด ๆ ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรประเมินความเสี่ยงในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อยได้อย่างแม่นยำ"
รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
Slider

สื่อและคลังความรู้

บพข. ร่วมยกระดับธุรกิจโคนมไทย สร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ของเสียเหลือทิ้งในฟาร์ม ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ข่าว

บพข. ร่วมยกระดับธุรกิจโคนมไทย สร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ของเสียเหลือทิ้งในฟาร์ม ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

24 พฤษภาคม 2022
โครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารมูลค่าสูงของประเทศ
ผลงานเด่น

โครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารมูลค่าสูงของประเทศ

17 พฤษภาคม 2022
บพข. จับมือ EA ผลักดันงานวิจัย “ปาล์มน้ำมัน” ระดมนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขยายตลาดสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมพลังงานไทย
ข่าว

บพข. จับมือ EA ผลักดันงานวิจัย “ปาล์มน้ำมัน” ระดมนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขยายตลาดสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมพลังงานไทย

12 พฤษภาคม 2022
ครั้งแรกของโลก!! กับการประกาศใช้ “Circular Mark” ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
สื่อและคลังความรู้ ข่าว

ครั้งแรกของโลก!! กับการประกาศใช้ “Circular Mark” ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

9 พฤษภาคม 2022
บพข. ร่วมลั่นระฆังเปิดเส้นทางใหม่รถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดล้านนาตอนบน เชียงใหม่ – ลำพูน – ลำปาง นำร่องพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ข่าว

บพข. ร่วมลั่นระฆังเปิดเส้นทางใหม่รถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดล้านนาตอนบน เชียงใหม่ – ลำพูน – ลำปาง นำร่องพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

5 พฤษภาคม 2022
ผลิตภัณฑ์ Eco-Friendly จากเส้นใยธรรมชาติเหลือทิ้งผสมพลาสติกชีวภาพ
Technology Catalog

ผลิตภัณฑ์ Eco-Friendly จากเส้นใยธรรมชาติเหลือทิ้งผสมพลาสติกชีวภาพ

16 มีนาคม 2022

ประกาศรับข้อเสนอ

ร่วมทุนกับเรา


บพข. เปิดรับความร่วมมือทั้งกับภาครัฐและเอกชน
โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้