ข่าว

อว. – บพข. ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยโครงการเพื่อเป็นแนวทางต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสำหรับระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ...
กิจกรรม

บพข. สอวช. มร.สส. TESTA และ ECAT นำทีมนักนักวิจัยและผู้ประกอบการ ร่วมโครงการ “การสร้างห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ไทย – จีน”

บพข. สอวช. มร.สส. TESTA และ ECAT ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานศึกษาดูงานเชิงวิชาการในกลุ่มอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ภายใต้ชื่อโครงการ “การสร้างห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ไทย – จีน” ระหว่างวันที่ 23 ...
กิจกรรม

บพข. สอวช. สกสว. และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยรถไฟรางเบา และยานยนต์ไฟฟ้า ที่ มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

เยี่ยมชมต้นแบบรถไฟรางเบา (แทรมน้อย) ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า และต้นแบบรถแท็กซี่ไฟฟ้าดัดแปลง ณ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก บพข. ในปีงบประมาณ ...
กิจกรรม

บพข. หนุน ม.ศิลปากรพัฒนาเกม Mythophobia “ผีอาเซียน”

พร้อมต่อยอดสร้างสินค้าและทรัพย์สินดิจิทัลชูโมเดลเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ไทยสู่เวทีโลก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน “Soft Power” และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนต์จากรากวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดสากล ให้ทุนวิจัยโครงการ Mythophobia หรือ “ผีอาเซียน” 5 วัฒนธรรม ...
ข่าว

นวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงป้องกันแผลกดทับ สำหรับดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

บพข. – ม.อ. และ มทร.อีสาน ส่งมอบนวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงป้องกันแผลกดทับ สำหรับดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมระบบควบคุมจากระยะไกล คิดค้นโดยคนไทย ใช้จริงแล้วในโรงพยาบาล
กิจกรรม

บพข. จับมือ ส.อ.ท. ดันธุรกิจด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ...
กิจกรรม

บพข.- มช. เปิดตัวไอโอทีระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์แปรรูปภาคเหนือ นำร่องดันข้าวแต๋นไทยสู่ตลาดโลก

บพข. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาไอโอทีระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ควบคุมจากโทรศัพท์มือถือ “แพลตฟอร์มไอ […]
กิจกรรม

บพข. โชว์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ รัฐสภา เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ

บพข.ร่วมจัดแสดงผลงาน พร้อมทั้งเสวนา ภายใต้ theme “ผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Policy Forum เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ...
กิจกรรม

บพข. รวมตัวนักวิจัยเอไอไทย ปักหมุดพัฒนา “โอเพ่นไทยจีพีที” ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย

บพข. เปิดตัวโครงการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจและสามารถประมวลผลภาษาไทย “โอเพ่นไทยจีพีที” หรือ LLM (Large Language Model) ที่สามารถประมวลผลภาษาไทยได้เร็วกว่า ChatGPT ถึง 10 เท่า ...