ข่าว

บพข. – ไทยยูเนี่ยน ประกาศความสำเร็จโครงการลดการปล่อยน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลสู่สาธารณะเป็นศูนย์ เพื่อเป็นโรงงานต้นแบบฝีมือคนไทย

บพข. - ไทยยูเนี่ยน ประกาศความสำเร็จโครงการลดการปล่อยน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลสู่สาธารณะเป็นศูนย์ (Zero Wastewater Discharge) เพื่อเป็นโรงงานต้นแบบฝีมือคนไทย พร้อมต่อยอดการเป็นศูนย์การเรียนรู้ หนุนนโยบายรัฐเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ
ข่าว

บพข. – สจล. จับมือ ผู้ประกอบการไทย ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ ผลิต “อีโค่-สมาร์ตแดมเปอร์” แท่นสลายพลังงานลดมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนบนทางรถไฟจากวัสดุ BCG recycled 100% ครั้งแรกของโลก ฝีมือคนไทย ส่งออกตลาดยุโรปและออสเตรเลีย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลจีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนาม MOU จับมือกับเอกชนไทย บริษัท เอ. ยู. ที. ...
ข่าว

บพข. ขับเคลื่อนนวัตกรรม “โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย”เพิ่มศักยภาพ SME แข่งตลาดโลก

บพข. สนับสนุนทุนวิจัย มศว. ร่วมกับ บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด เปิดโครงการ "วิจัยทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย" มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคสตรีวัย 40+ ...
ข่าว

ประกาศความสำเร็จ! บพข. – วีกรีน และ สมอ. ผลักดัน 26 บริษัทไทย ผ่านมาตรฐาน CEMS ครั้งแรกของประเทศ พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก

ก้าวแรกความสำเร็จในการผลักดันนโยบาย CIRCULAR ECONOMY และ SDGs หลังจาก ‘วีกรีน’ และ ‘สมอ.’ กระทรวงอุต […]