ข่าว

บพข. Kick-off โปรเจคพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ขนถ่ายสินค้าเทกองที่ทุ่นกลางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

บพข. ร่วมกับทีมวิจัย ม.ขอนแก่น สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดตัวโครงการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์การขนถ่ายสินค้าเทกองที่ทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเลโดยใช้ระบบสารสนเทศและดิจิทัลแพลตฟอร์ม มุ่งเป้าแก้ pain point ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี
กิจกรรม

บพข. รวมตัวนักวิจัยเอไอไทย ปักหมุดพัฒนา “โอเพ่นไทยจีพีที” ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย

บพข. เปิดตัวโครงการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจและสามารถประมวลผลภาษาไทย “โอเพ่นไทยจีพีที” หรือ LLM (Large Language Model) ที่สามารถประมวลผลภาษาไทยได้เร็วกว่า ChatGPT ถึง 10 เท่า ...
ข่าว

3 Things Accelerator Must Have

บพข.ผนึกกำลัง จับมือกับ 11 หน่วยงาน ร่วมกันลงนาม “ พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI) หลังจากร่วมมือกันผลักดัน และขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เข้าสู่ตลาด ...
ข่าว

เปิด 11 แพลตฟอร์ม AI จากนักวิจัยไทยภายใต้ทุน บพข. ดันศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ของไทย

บพข. ผนึกกำลัง สภาดิจิทัลฯ และสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ จัดงาน Thailand Digital Competitiveness Forum 2023 เปิดเวทีโชว์ผลงานแพลตฟอร์ม AI จากนักวิจัยไทยภายใต้ทุน ...
กิจกรรม

แผนงาน IDE บพข. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของ Intermediary รอบระยะเวลา 3 เดือน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ.

คณะอนุกรรมการแผนงาน INNOVATION DRIVEN ENTERPRISE : IDE ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นำโดย นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ...
ข่าว

บพข. ร่วมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง บพข. ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “Rail Research and ...
ข่าว

บพข. เร่งดันธุรกิจ Functional Ingredients สร้างจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

บพข. ร่วมกับ FIRN จัดงาน Functional Ingredients R&D Matching from the Ground Up เพื่อส่งเสริมการยกระดับความสามารถประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อ ...
ข่าว

สอวช.-บพข. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่น เสริมแกร่งด้านนโยบายและงานวิจัยไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ และ ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำน […]