วิดีโอ

การปิดโครงการวิจัยในระบบ NRIIS

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จึงได้จัดทำวีดีโอแนะนำการปิดโครงการวิจัยในระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัยที่ได้ดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อแนะแนวทางให้นักวิจัยของเราเข้าใจขั้นตอนการปิดโครงการได้ง่ายขึ้น
วิดีโอ

การทำสัญญาให้ทุนรูปแบบ Digital Signature

บพข. ได้เริ่มใช้การทำสัญญาให้ทุนในรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยอำนวยความให้ผู้ร่วมลงนามในสัญญาทุกฝ่ายสามารถลงนามได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้ Digital Signture ที่มีการลงทะเบียนรับรองผ่านระบบ One Platform ในการลงนามทำสัญญารับทุนกับ บพข.
วิดีโอ

Impact Pathway หัวใจสำคัญในการพิจารณาทุนวิจัย บพข.

Impact Pathway หรือเส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัย หัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ บพข. เห็นถึงความสำคัญของโครงการที่สร้างความร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
วิดีโอ

PMUC l โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

สินค้าของไทยจะได้รับการยอมรับมากน้อยขึ้นอยู่กับการรับรองมาตรฐาน แต่การสร้างมาตรฐานเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการวางระบบที่แม่นยำ ดังนั้น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ จึงเป็นส่วนสำคัญของประเทศไทยที่จะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้กับประเทศ
วิดีโอ

PMUC l นวัตกรรมแบตเตอรี่สังกะสีไอออน

ทุกๆ ปี เราทิ้งแบตเตอรี่เฉลี่ย 23 พันล้านก้อน ทั้งที่แบตเตอรี่เหล่านี้มีส่วนที่นำไปรีไซเคิลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปพัฒนาเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่เรียกว่า "แบตเตอรี่สังกะสีไอออน"
วิดีโอ

PMUC l โดรนอัจฉริยะ วิศวกรรมเพื่อการเกษตรแม่นยำ

อากาศยานไร้คนขับจะมีบทบาทในการทำเกษตรของคนยุคต่อไป ใช้กำลังคนน้อยกว่า และคุ้มค่ามากกว่า งานวิจัยของ รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด ...
วิดีโอ

PMUC l Smart Station สถานีอัดประจุไฟฟ้ายานยนต์เตรียมรับอนาคต

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถพลังงานไฟฟ้าจะวิ่งกันเต็มท้องถนน แต่เรามีสถานีชาร์จพลังงานเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง นี่คือนวัตกรรมการวิจัย สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบบูรณาการอัจฉริยะ ต้นแบบที่มีความปลอดภัยสูง แต่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก ทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสถานีชาร์จได้เพิ่มขึ้น
วิดีโอ

PMUC l รถไฟฟ้ารางเบา คมนาคมพลังงานสะอาด

การคมนาคมเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโลกร้อน หลายประเทศหาวิธีการแก้ปัญหา มุ่งเป้าสู่การเดินทางยุคใหม่ ด้วยระบบไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ารางเบา จุดเปลี่ยนสู่การคมนานคมพลังงานสะอาด ที่จะมาเปลี่ยนเมืองขอนแก่นสู่ Smart City ในอนาคต
วิดีโอ

PMUC | เศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทำอย่างไรที่จะลดขยะจำนวนมหาศาล และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กัน ร่วมหาคำตอบกับ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน