วิดีโอ

การทำสัญญาให้ทุนรูปแบบ Digital Signature

บพข. ได้เริ่มใช้การทำสัญญาให้ทุนในรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยอำนวยความให้ผู้ร่วมลงนามในสัญญาทุกฝ่ายสามารถลงนามได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้ Digital Signture ที่มีการลงทะเบียนรับรองผ่านระบบ One Platform ในการลงนามทำสัญญารับทุนกับ บพข.