ผลงานเด่น

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี: การเรียนรู้ร่วมกันของนักวิจัยและเอกชน

"บพข.จะจับคู่นักวิจัยและเอกชนให้เข้ามาทำงานร่วมกัน พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันเพื่อนำเทคโนโลยีที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงในอุตสาหกรรม และสิ่งที่เราได้มากกว่าตัวเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแล้วนั่นคือเกิดการเรียนรู้ร่วมระหว่างนักวิจัยและเอกชน"
ผลงานเด่น

ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์: การแพทย์ไทยกับ Medical Service Hub

อุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยมีการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้ายา เครื่องมือแพทย์เป็นหลัก ยาที่เราผลิตได้เองส่วนใหญ่เป็นยาที่หมดสิทธิบัตรแล้ว มีน้อยมากที่เราจะผลิตยาที่มีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients หรือ API) ได้เอง ...
ผลงานเด่น

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โอกาสใหม่เศรษฐกิจไทย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง

ประเทศไทยมีปริมาณขยะจำนวนมากที่ต้องนำไปจัดเก็บไว้ในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ปัญหาคือจะทำอย่างไรถึงจะลดขยะ 16.5 ล้านตันได้ และไม่ใช่แค่ลดขยะอย่างเดียว ประเทศจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากขยะเหล่านั้นได้อย่างไร สร้างให้มี Start up ใหม่ที่จะช่วยสร้างธุรกิจเกิดใหม่จากการใช้ทรัพยากรเวียนซ้ำได้อย่างไร เศรษฐกิจหมุนเวียน ...
สื่อและคลังความรู้

จิบน้ำชา กับ บพข. #EP1 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย:ด้านสุขภาพและการแพทย์

การแถลงข่าวเพิ่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มา และภารกิจของหน่วยบพข. ที่มุ่งบริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม เน้นการร่วมมือกันระหว่างภาควิจัยและภาคเอกชน เพื่อให้งานวิจัยที่ได้ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ยกระดับสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศแก่สื่อมวลชน
ผลงานเด่น

‘บพข.’ยกชุดตรวจโควิดตัวอย่างรัฐ-เอกชนร่วมต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

สำนักงานการนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กับงาน "จิบน้ำชา...กับ บพข.#EP1 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย: ด้านสุขภาพและการแพทย์" โดยนำผลงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่พัฒนาในประเทศไทยมาจัดแสดง
ผลงานเด่น

บพข. ปลดล็อคงานวิจัยภารกิจที่มากกว่าการให้ทุน

บพข. ปลดล๊อกงานวิจัยภารกิจที่มากกว่าการให้ทุน และคำถามสำคัญถึงบทบาทของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ผลงานเด่น

บพข. กับการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเชื่อมตลาดการค้ากับงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์อนาคตใหม่ให้ธุรกิจไทย

การลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MoU) เพื่อลดช่องว่างและบูรณาการเชื่อมโยง การค้า การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าถึงภาคการตลาด แล้วให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศได้เข้าถึงภาคการวิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นการต่อยอดยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ในการยกระดับสินค้าไทยไปสู่สินค้ามูลค่าสูง ...
ผลงานเด่น

บพข.เปิดรับนักวิจัย-ภาคเอกชนเสริมสมรรถนะการแข่งขันของประเทศ

คุยกับ รศ.ดร.สิรีชัย เสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานการนโยบายกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (อว.) ว่าด้วยการเปิดรับนักวิจัย-ภาคเอกชนเสริมสมรรถนะการแข่งขันของประเทศ