ข่าว

อว. – บพข. ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยโครงการเพื่อเป็นแนวทางต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสำหรับระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ...
ข่าว

อว. – บพข. ดัน BeNeat ก้าวข้ามขีดจำกัดแพลตฟอร์มบริการแม่บ้านมืออาชีพ ให้โตไกลมากกว่าบริการทำความสะอาด สู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs)

BeNeat แพลตฟอร์มบริการแม่บ้านมืออาชีพ ติดสปีดเร่งการเติบโตธุรกิจแบบก้าวกระโดด สู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุนจาก กระทรวง อว. โดย บพข. แผนงานกลุ่ม Innovation Driven Enterprises ...
ข่าว

PMUC Pilot Plant EP3 – บพข. สนับสนุน ม.อ. พัฒนาโรงงานต้นแบบสำหรับการแปรรูปอาหาร ที่ได้ GMP เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลภาคใต้จากการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ผู้ประกอบอาหารภาคใต้ฟังทางนี้! สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ม.อ. มีบริการให้เช่าห้องแลปและเครื่องมือเพื่อพัฒนาสารสกัด/Food ingredients อย่างครบวงจร พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและอุตสาหกรรม
ข่าว

ประกาศความสำเร็จ! บพข. – วีกรีน และ สมอ. ผลักดัน 26 บริษัทไทย ผ่านมาตรฐาน CEMS ครั้งแรกของประเทศ พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก

ก้าวแรกความสำเร็จในการผลักดันนโยบาย CIRCULAR ECONOMY และ SDGs หลังจาก ‘วีกรีน’ และ ‘สมอ.’ กระทรวงอุต […]
ข่าว

สมุนไพรไทยก้าวสู่ยุคใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Medicinal Innovation Center of MFU) มาตรฐาน GMP/PICS (Pharma grade) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ...
ข่าว

One Stop Service ด้านการผลิตสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานอย่างครบวงจร เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือตอนล่าง

เปิดให้บริการแล้ว! โรงงานต้นแบบสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ให้บริการภาคเอกชนด้านการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและธรรมชาติ (รวมทั้งกัญชาและกัญชง) ที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (functional ingredient) สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางแข่งขันในตลาดโลก
ข่าว

นวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงป้องกันแผลกดทับ สำหรับดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

บพข. – ม.อ. และ มทร.อีสาน ส่งมอบนวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงป้องกันแผลกดทับ สำหรับดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมระบบควบคุมจากระยะไกล คิดค้นโดยคนไทย ใช้จริงแล้วในโรงพยาบาล
ข่าว

คนไทยทำได้! เปลี่ยนขยะซองขนมไม่มีราคาเป็นอะลูมิเนียมมูลค่าสูง

บพข. ร่วมมือ UNDP, CIRAC, บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด, ทีมวิจัยเคมีเทคนิคจุฬาฯ และชุมชนวัดจากแดง แก้ปัญหาขยะพลาสติกผสมชั้นอะลูมิเนียมอย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องจักรไพโรไลซิสแบบต่อเนื่องออกแบบโดยคนไทย เพื่อรีไซเคิลอะลูมิเนียมและพลาสติกใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผลงานเด่น

บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม

การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านระดับต้นแบบในห้องปฏิบัติการ(TRL4) พร้อมนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จาก 8 กลุ่มงาน