ประกาศรับข้อเสนอ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11910

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 (ปิดรับเวลา 17.00 น.) ทั้งนี้หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด จะต้องรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.

1.-ประกาศ-call-proposal-68-รอบ-1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *