ข่าว

บพข. ขับเคลื่อนนวัตกรรม “โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย”เพิ่มศักยภาพ SME แข่งตลาดโลก

บพข. สนับสนุนทุนวิจัย มศว. ร่วมกับ บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด เปิดโครงการ "วิจัยทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย" มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคสตรีวัย 40+ ...
ข่าว

สมุนไพรไทยก้าวสู่ยุคใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Medicinal Innovation Center of MFU) มาตรฐาน GMP/PICS (Pharma grade) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ...
ข่าว

One Stop Service ด้านการผลิตสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานอย่างครบวงจร เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือตอนล่าง

เปิดให้บริการแล้ว! โรงงานต้นแบบสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ให้บริการภาคเอกชนด้านการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและธรรมชาติ (รวมทั้งกัญชาและกัญชง) ที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (functional ingredient) สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางแข่งขันในตลาดโลก
ประกาศรับข้อเสนอ

แผนงานอาหารมูลค่าสูง บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)
ข่าว

PMUC Pilot Plants ทางเลือกในการลดความเสี่ยงธุรกิจสำหรับ SME เปิดให้บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจาก บพข.

โรงงานต้นแบบด้านอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข. เปิดให้บริการสำหรับผลิตอาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การสกัดสมุนไพร จากวัตถุดิบประจำภูมิภาค เป็นทางเลือกสำหรับ SME ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า และต้องการลดความเสี่ยงจากการผลิตต้นแบบ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ...
ข่าว

บพข. ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก ขับเคลื่อนระบบอาหารของไทยให้สอดรับกับสภาวะความแปรปรวน

บพข. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาหารประเทศไทย (FoSTAT) International Union of Food Science & Technology (IUFoST) และ ...
กิจกรรม

บพข. โชว์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ รัฐสภา เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ

บพข.ร่วมจัดแสดงผลงาน พร้อมทั้งเสวนา ภายใต้ theme “ผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Policy Forum เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ...
กิจกรรม

บพข.ผนึก ม.เกษตร ผลักดันการผลิตสารสกัดมูลค่าสูง

บพข.ผนึก ม.เกษตร ผลักดันการผลิตสารสกัดมูลค่าสูง การสนับสนุนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสารสกัดแซนโทนในเปลือกมังคุดอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีขั้นสูงในระดับอุตสาหกรรม
กิจกรรม

บพข. แชร์ความสำเร็จแบรนด์ ‘แม่ทม’ ผู้ยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยงานวิจัย

สนับสนุนทุนด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการต่อยอดการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมูลค่าสูงไปสู่ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่การลงทุนด้านการสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึงองค์กรระดับใหญ่