ข่าวผลงานเด่น

สมุนไพรไทยก้าวสู่ยุคใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Medicinal Innovation Center of MFU) มาตรฐาน GMP/PICS (Pharma grade) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร และรับรองมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทางเลือกใหม่สำหรับ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรศักยภาพสูงระดับสากล

ขึ้นชื่อในเรื่องสมุนไพร ต้องยกให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างตำรับยาสมุนไพรใช้ในการแพทย์แผนไทยแล้ว ยังได้ให้บริการแก่ภาคเอกชนในการวิเคราะห์ ทดสอบ และการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพร รวมทั้งการผลิตยาสมุนไพร โดยทางศูนย์มีโรงตากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารแปรรูปวัตถุดิบสุนไพร และโรงงานผลิตยาสมุนไพรแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ใบอนุญาตสถานที่ผลิตยาแผนโบราณเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมครบจบในที่เดียวคือ “ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICS (Pharma grade) ในการแปรรูปและผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน ISO 17025 เรียบร้อยแล้วฃ

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนือแบบครบวงจร ตั้งแต่

  • การปลูกสมุนไพรแบบสมาร์ทฟาร์ม
  • การให้บริการตรวจวิเคระห์สมุนไพร
  • การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
  • การสกัดสารสกัดสำคัญ
  • การพัฒนากระบวนการผลิต
  • การบริการห้องปฏิบัติการวิจัยด้านสมุนไพร
  • การจัดทำข้อกำหนดเภสัชเวท
  • การจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพร
  • การรับรองมาตรฐานวัตถุดิบและสมุนไพร

นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพสมุนไพร ที่ให้บริการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการในการสกัดสารสำคัญและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งทางศูนย์ยังมีโรงตากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์อาคารแปรรูปสมุนไพรโรงงานผลิตยาสมุนไพรแม่ฟ้าหลวงที่ได้ใบอนุญาตผลิตยาสมุนไพรเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำหรับให้บริการแก่ผู้ประกอบการในการทดลองขยายสเกลการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม

บพข. ได้สนับสนุนเครื่องมือในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตยาและสนุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ แก่ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องบีบน้ำมันแบบสกัดเย็น (Oil Press) ประสิทธิภาพสูง ขนาด 10 ลิตร เครื่องระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ เครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ขนาด 12 ลิตร เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบและการรับรองมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 17025 ผลักดันให้การเกิดการนำผลงานวิจัยในห้องปฏิบัติการไปสู่พัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม เกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรศักยภาพสูง ซึ่งมี ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้มุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การคัดเลือกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการส่งเสริมการตลาด

ด้วยจุดเด่นของโครงการฯ ที่สะท้อนแนวคิด Bio – Circular-Green Model (BCG) คือแนวคิดการนำเทคโนโลยีการสกัดสีเขียว (green extraction) มาใช้ในโครงการและโรงงานต้นแบบ เทคโนโลยีการสกัดสีเขียว เป็นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค บพข. จึงเชื่อมั่นว่าทางศูนย์ฯ จะสามารถนำงานวิจัยมาต่อยอดจนสามารถยกระดับไปสู่การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมได้ และทำให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการวิเคราะห์ ทดสอบและรับรองมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดลองตลาด และขยายสเกลการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves เพิ่มขึ้น เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยการวิจัยพัฒนาและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพร และนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านองค์ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล สร้างรายได้และความยั่งยืนในทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร. 0-5391-7615 E-mail : cemedplants@mfu.ac.th

Website : https://mpic.mfu.ac.th/mpic-home.html

Facebook Fanpage : https://web.facebook.com/MedicinalPlantsInnovationCenter/?_rdc=1&_rdr

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *