ข่าว

PMUC Pilot Plants ทางเลือกในการลดความเสี่ยงธุรกิจสำหรับ SME เปิดให้บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจาก บพข.

โรงงานต้นแบบด้านอุตสาหกรรมอาหาร เปิดให้บริการสำหรับผลิตอาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การสกัดสมุนไพร จากวัตถุดิบประจำภูมิภาค เป็นทางเลือกสำหรับ SME ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า และต้องการลดความเสี่ยงจากการผลิตต้นแบบ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองตลาด การศึกษาความเป็นพิษ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บพข. ได้สนับสนุนทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างเครือข่ายโรงงานต้นแบบด้านอุตสาหกรรมอาหาร และ functional ingredients ใน 9 มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่ภาคเอกชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย

ภาคเหนือ

 • ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Biz) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • โรงงานต้นแบบสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • โรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biorefinery Pilot Plant) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี

ภาคกลาง

 • สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • โรงงานต้นแบบสกัดสารให้กลิ่นรสจากธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
 • เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกมูลค่าสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
 • Food Science Park @SU มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (ฺBIOTECH Bioprocessing Facility : BFF) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาคใต้

 • สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย บพข. ได้มีการสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อปูโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม สามารถรองรับความต้องการของภาคเอกชน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหาร โดยแต่ละโรงงานมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำปรึกษาด้านการผลิตแบบขยายสเกล รวมถึงบริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบรับรองคุณภาพ การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอาหารมูลค่าสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเพิมของโรงงานต้นแบบแต่ละแห่ง บพข. จะทยอยนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราต่อไปค่ะ

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *