กิจกรรม

มาตรการกำกับดูแล Digital Platform ในประเทศไทย

11 พฤศจิกายน 2565 : การนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบและมาตรการในการกำกับดูแล Digital Platform ในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อรองรับธุรกิจ Digital Platform ที่มีการเพิ่มจำนวนและมูลค่าทางการตลาดอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการจับคู่ธุรกรรมการบริการ เช่น ระหว่างไรเดอร์กับผู้โดยสาร ร้านค้ากับผู้ซื้อ เป็นต้น

ในปี 2565 พบว่าตัวเลขมูลค่าการซื้อขายสินค้ามีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งต่อผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ธุรกิจ Digital Platform ยังมีข้อจำกัดและอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อคู่ค้าในการทำธุรกรรม จึงต้องมีแนวทางกำกับดูแล หรือการปรับปรุงกฎหมายให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง ผลการศึกษามาตรการการกำกับดูแลธุรกิจ Digital Platform โดย TDRI ได้เสนอข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 5 หัวข้อ

ข้อเสนอที่ 1 : ออกกฎหมายแข่งขันทางการค้าแบบป้องปราม (Ex-ante approach) คล้าย Digital Market Act ของ EU เพื่อลดข้อจำกัดของแนวทางการแก้ไข (Ex-post approach) ในกฎหมายเดิมที่ล่าช้าเกินไปสำหรับธุรกิจแพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มกระจุก
ตัวสูง

ข้อเสนอที่ 2 : ออกกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มคล้ายกับ Digital Service Act ของ EU โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดของแพลตฟอร์มเพื่อ ป้องกันการกระทำผิดของร้านค้าและผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม เช่น ต้องรู้ตัวตนผู้ค้า และป้องกันความเสี่ยงใหม่ที่เกิดจากแพลตฟอร์มเอง เช่น ห้ามโฆษณาเจาะจงกลุ่มเปราะบาง (target ads)

ข้อเสนอที่ 3 : เร่งจัดทำแนวปฏิบัติส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยกเลิกร่างกฎหมายที่จะยกเว้นการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ข้อเสนอที่ 4 : ออกกฎหมายคุ้มครองคนทำงานบนแพลตฟอร์มโดย กำหนดมาตรการคุ้มครองขั้นต่ำ เช่น การวางกลไกส่งเสริมให้แพลตฟอร์มแข่งขันกันเพิ่มการคุ้มครอง การจัดทำหลักเกณฑ์พิสูจน์สถานะ “ลูกจ้าง” และการกำกับดูแลอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขการทำงาน เป็นต้น

ข้อเสนอที่ 5 : เข้าร่วมความร่วมมือทางภาษีของ OECD Pillar I & II และแก้ไขประมวลรัษฎากรเพื่อเก็บภาษีเงินได้กับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีสำนักงานในประเทศไทย

สนใจอ่านรายละเอียด คลิ๊ก

platform-final-presentation

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *