ข่าว

บพข. กองทุน ววน. หนุนงานวิจัยท่องเที่ยวไทยชูประเด็นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

บพข. กองทุน ววน. หนุนงานวิจัยท่องเที่ยวไทย ชูประเด็นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ผนึกกำลังผู้ประกอบการ นักวิจัย และพันธมิตรทางการท่องเที่ยวไทย ร่วมงาน WTM 2023 ณ กรุงลอนดอน ...
ข่าว

บพข. รฟท. มรภ.สงขลา จัดท่องเที่ยวรถไฟสายใต้ รอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน” ภายใต้กองทุน ววน.

รฟท. ร่วมมือ บพข. และ มรภ.สงขลา จัดเดินรถไฟท่องเที่ยวรถไฟสายใต้รอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน” ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนำร่อง: รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้”หวังเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม ภายใต้งบประมาณจากกองทุน ...
ข่าว

บพข.ส่งเสริม “ Tourism for All ” ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาอังกฤษ อเมริกา สโลวีเนีย หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

บพข. อว.  สกสว. ชูผลการวิจัยการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “Tourism for All" ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตา จากอังกฤษ อเมริกาและสโลวีเนีย เที่ยวเมืองไทยขึ้นเหนือล่องใต้หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืน
ข่าว

บพข. ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก ขับเคลื่อนระบบอาหารของไทยให้สอดรับกับสภาวะความแปรปรวน

บพข. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาหารประเทศไทย (FoSTAT) International Union of Food Science & Technology (IUFoST) และ ...
ข่าว

บพข. สจล. และ รฟท. ทดสอบเดินรถไฟ “สุดขอบฟ้า” (รถไฟไทยทำ) เตรียมพร้อมให้บริการคนไทยได้ใช้รถไฟสุดหรูฝีมือไทยทำ

บพข. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ กิจการร่วมค้า ไซโนเจน-ปิ่นเพชร จำกัด  ทดสอบเดินรถไฟ “สุดขอบฟ้า” (รถไฟไทยทำ) ...
ข่าว

เปิดตัวแพลตฟอร์ม XFAS ระบบให้บริการข้อมูลทางโดรนด้วย AI สัญชาติไทย

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดตัวแพลตฟอร์ม XFAS (Everything Fast as Services) ให้บริการข้อมูลทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ ...
ข่าว

บพข. รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทย

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทย ( Thailand Deep Tech Startup Ecosystem) ในงาน “Chula ...