ประกาศรับข้อเสนอ

ประกาศรับข้อเสนอ ปี 2566 รอบ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติฯ (Global Partnership)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 23 ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ และการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน บพข. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 2) ขึ้น โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดดังไฟล์แนบ

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11611

ประกาศรับข้อเสนอ_Global-Partnership_2566-2

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *