กิจกรรม

ISC Bangkok 2022 เปิดเทคโนโลยีขับเคลื่อนแผน smart city จากเกาหลีใต้

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมด้วย Jeong Hyop Lee, Ph.D ที่ปรึกษาอาวุโส บพข. และ ผศ.ดร.วรรณรัต ...
ประกาศรับข้อเสนอ

ประกาศรับข้อเสนอ ปี 2566 รอบ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติฯ (Global Partnership)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)
ข่าว

บพข. ดันพัฒนานวัตกรรม 5G – AI เพื่อใช้กับการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะของกรมตำรวจ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5G – AI เพื่อกิจการงานตำรวจ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ...
ประกาศผล

ผลการพิจารณาข้อเสนอ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ปี 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอประกาศผลการพิจารณารายชื่ […]