ข่าว

บพข. ร่วมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง บพข. ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “Rail Research and Technology Conference 2023” หรือ RRTC 2023 ภายใตธีม “Industry – Academic Linkage” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย (Hub of Talents: Thailand Railway Research Network) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรางระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านระบบรางที่ตอบโจทย์ความต้องการการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ และมี นายโชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. และ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม World Ballroom ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยงานนี้มีภาคเอกชน และอุตสาหกรรมด้านระบบราง ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมระบบรางให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน ซึ่งงานนี้ บพข. ได้ร่วมจัดบูธแสดงผลงานที่ได้ให้การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านระบบราง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาถึงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการด้านระบบรางที่มาร่วมงาน โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 ณ ห้องเวิร์ลบอลลูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *