ข่าว

บพข. จับมือ 6 หน่วยงาน เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยและนวัตกรรม เร่งสปีดให้ไทยเป็น ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค Aviation Hub

7 หน่วยงานสำคัญ ผนึกกำลังลงนาม MOU ร่วมมือพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมด้านการบิน มุ่งให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) และศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO Hub) ของภูมิภาค ...
กิจกรรม

บพข. สอวช. มร.สส. TESTA และ ECAT นำทีมนักนักวิจัยและผู้ประกอบการ ร่วมโครงการ “การสร้างห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ไทย – จีน”

บพข. สอวช. มร.สส. TESTA และ ECAT ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานศึกษาดูงานเชิงวิชาการในกลุ่มอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ภายใต้ชื่อโครงการ “การสร้างห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ไทย – จีน” ระหว่างวันที่ 23 ...
ข่าว

บพข. – สจล. จับมือ ผู้ประกอบการไทย ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ ผลิต “อีโค่-สมาร์ตแดมเปอร์” แท่นสลายพลังงานลดมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนบนทางรถไฟจากวัสดุ BCG recycled 100% ครั้งแรกของโลก ฝีมือคนไทย ส่งออกตลาดยุโรปและออสเตรเลีย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลจีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนาม MOU จับมือกับเอกชนไทย บริษัท เอ. ยู. ที. ...
ประกาศรับข้อเสนอ

แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ ...
ข่าว

บพข. สจล. และ รฟท. ทดสอบเดินรถไฟ “สุดขอบฟ้า” (รถไฟไทยทำ) เตรียมพร้อมให้บริการคนไทยได้ใช้รถไฟสุดหรูฝีมือไทยทำ

บพข. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ กิจการร่วมค้า ไซโนเจน-ปิ่นเพชร จำกัด  ทดสอบเดินรถไฟ “สุดขอบฟ้า” (รถไฟไทยทำ) ...
ข่าว

สอวช. ร่วมกับ บพข. จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความคิดเห็น และการเตรียมกลไกการทำงานสนับสนุน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้จัด “การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความคิดเห็น และการเตรียมกลไกการทำงานสนับสนุน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV ...
ข่าว

อว. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ในงานแสดง “ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร (EV Conversion :  Beyond BMA)” ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร (EV Conversion :  ...