ข่าว

บพข. ขับเคลื่อน Soft Power หนุนการเผยแพร่ “มวยไทย” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในเวทีระดับโลก

สารคดี “The power and Spirit ”  สารคดีรูปแบบแม่ไม้ศิลปะท่าทางของมวยไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตามภาคพื้นที่ต่างๆ อันสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิด และปรัชญาอันลุ่มลึก โดยมี "บัวขาว" เป็นผู้ชูเรื่องหลัก
กิจกรรม

บพข. หนุน ม.ศิลปากรพัฒนาเกม Mythophobia “ผีอาเซียน”

พร้อมต่อยอดสร้างสินค้าและทรัพย์สินดิจิทัลชูโมเดลเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ไทยสู่เวทีโลก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน “Soft Power” และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนต์จากรากวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดสากล ให้ทุนวิจัยโครงการ Mythophobia หรือ “ผีอาเซียน” 5 วัฒนธรรม ...