กิจกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อการขนส่งเชิงพาณิชย์

นวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการ ลดต้นทุนการขนส่ง ลดการปลดปล่อยมลพิษ
กิจกรรม

ใครจะนึก!! ว่ามะม่วงเบาภาคใต้ แปลงโฉมจากมะม่วงเบาแช่อิ่มกลายเป็นสารสกัดมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรม

จากโครงการขยายสเกลงานวิจัยด้านสารสกัดเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม อีกหนึ่งโครงการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข. ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาหารมูลค่าสูงให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเครื่องมือในการวิจัยด้านสารสกัดจากวัตถุดิบท้องถิ่นให้สามารถขยายขนาดในการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการที่สนใจด้านการพัฒนาสารสกัดจากวัตถุดิบท้องถิ่นทางการเกษตร
กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “ ต้นอ่อนเคลแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมแปรรูปเป็นแคปซูลเม็ด”

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “ ต้นอ่อนเคลแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมแปรรูปเป็นแคปซูลเม็ด” จากโครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบกระบวนการผลิตอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อการให้บริการอุตสาหกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนเมืองนวัตกรรมอาหารในเขตพื้นที่กรุงเทพตอนใต้และปริมณฑล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
หน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร
กิจกรรม

หน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร รองรับการส่งออกเครื่องจักรการเกษตรไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก

นโครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร. บัญชา ขวัญยืน หัวหน้าโครงการและทีมนักวิจัยจากศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อาหารมูลค่าสูง
กิจกรรม

เมื่อปักษใต้บ้านเรา ได้เวลายกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอาหารภาคใต้ ผลักดันผลผลิตทางการเกษตรท้องถิ่นก้าวไกลสู่ผลิตภัณฑ์ และสารสกัดสมุนไพรนวัตกรรม

เมื่อปักษใต้บ้านเรา ได้เวลายกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอาหารภาคใต้ ผลักดันผลผลิตทางการเกษตรท้องถิ่นก้าวไกลสู่ผลิตภัณฑ์ และสารสกัดสมุนไพรนวัตกรรม
กิจกรรม

บพข. วางรากฐาน เครื่องจักรนวัตกรรม Freeze Dry ที่ได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ประเทศไทยจุดเด่นด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ พืช ผัก ผลไม้คุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้ […]
กิจกรรม

การสนับสนุน Start UP ในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาคตะวันตก

วันที่ 21 มีนาคม 2565 รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการแผนอาหารมูลค่าสูงได้เข้าเยี่ยมชมความก […]