กิจกรรม

บพข. ผนึก มข. ดันโรงงานต้นแบบหวังช่วยเกษตรกรอีสานขยายการผลิตสู่อุตสาหกรรม

บพข. สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลักดันให้เกิดการขยายระดับการผลิตสู่อุตสาห […]
กิจกรรม

บพข. นำทีมนักวิจัย และผู้ประกอบ การระดมสมอง สร้าง Roadmap การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Digital Technology for the Future

แผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. จัดงาน "สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Roadmap การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Digital Technology for the Future ในการเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศ" โดยเชิญนักวิจัย ...
กิจกรรม

ISC Bangkok 2022 เปิดเทคโนโลยีขับเคลื่อนแผน smart city จากเกาหลีใต้

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมด้วย Jeong Hyop Lee, Ph.D ที่ปรึกษาอาวุโส บพข. และ ผศ.ดร.วรรณรัต ...
กิจกรรม

ติดตามความคืบหน้าต้นแบบเครื่องย่อยขยะอาหารสำหรับใช้ในครัวเรือน ผลิตโดยคนไทย

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. นำทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาเครื่องย่อยขยะอาหารสำหรับใช้ในครัวเรือนที่เหมาะสมกับประเทศไทย” โดยมี นายภัทรพล ตุลารักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ โรงงานผลิตเครื่องต้นแบบเครื่องย่อยขยะอาหาร ...
กิจกรรม

บพข. ร่วมกับตำรวจผลักดันเมืองอัจฉริยะป้องกันอาชญากรรม

นำร่องระบบ Smart Security การตรวจจับป้ายทะเบียน ระบบตรวจจับใบหน้า การติดตามวัตถุ การค้นหาเป้าหมาย พร้อมระบบแสดงผลความละเอียดสูง จัดพื้นที่ Sandbox โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน