ประกาศรับข้อเสนอ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดกการเปิดรับข้อเสนอได้จากไฟล์แนบ

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11675

โดยได้ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 (ปิดรับเวลา 17.00 น.) ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการจะต้องอยู่ในสถานะหน่วยงานกดรับรองแล้ว

1.-ประกาศ-call-proposal-67-รอบ-1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *