ประกาศรับข้อเสนอ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงาน NQI

แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (quality infrastructure, QI) คือระบบที่ประกอบด้วยองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่เฉพาะในแต่ละด้าน แต่ประสานอย่างสอดคล้อง โดยมีนโยบาย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อสร้างคุณภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในสินค้าและบริการที่เข้าสู่ตลาด สร้างความสามารถในการแข่งขันและความเป็นธรรมทางการค้า มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรวิทยา (2) มาตรฐาน (3) การรับรองระบบงาน (4) การตรวจสอบและรับรอง และ (5) การกำกับดูแลตลาด ด้วยเหตุนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุคเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต จึงกำหนดให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเป็นกลยุทธ์หนึ่ง
หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จึงได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) แผนงาน N42 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม ถึง วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 (ปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองภายในวันที่ 4 ก.ย. 2566 (ภายในเวลา 17.00 น.)

รายละเอียดประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงาน NQI ปีงบประมาณ 2567

ประกาศ-call-for-proposal-NQI_67

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

สามารส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11738

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *