กิจกรรม

เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุนภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.  2564  โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อเป็นเสริมสร้างความเข้าใจด้านการบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

สัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จำนวน 3 วัน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพสินย์ทางปัญญา 3 ท่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่

 1. ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ         ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล        อาจารย์ประจำภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. นายชนภัทร วินยวัฒน์                  อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

ในการสัมมนาวันที่ 1 ได้พูดถึงประเด็นดังนี้

 • ภาพรวมของ พ.ร.บ. TRIUP และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานผู้ให้ทุนและผู้รับทุน
 • การจัดตั้งและบริหารจัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
 • IP Toolbox (Copyright, Patent, Trade secret, Plant Varieties, Trademark and etc.)
 • Overview of Conflict of Interest and Conflict of Commitments Management in Technology Transfer
 • Overview of Contracts and Agreements in Technology Transfer และ Monitoring, Enforcement, and Resolving Disputes สำหรับผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและพัฒนา

สำหรับวันที่ 2 มีประเด็นที่ได้พูดคุยกัน ได้แก่

 • IP Audit และ Evaluation and Valuation of Technologies
 • Conflict of Interest and Conflict of Commitments Management in Technology Transfer
 • Technology and Product Licensing & Dealmaking and Marketing Technology to Product-Development Partners
 • Freedom to Operate and Risk Management
 • Putting Intellectual Property to Work: Experiences from the experts

และในวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสัมมนาได้มีการพูดคุยในประเด็นด้าน

 • Contracts and Agreements in Technology Transfer
 • Monitoring, Enforcement, and Resolving Disputes

สำหรับผู้ที่พลาดการสัมมนาในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจไป เพราะทาง บพข. ได้นำคลิปวีดีโอการสัมมนาของทั้ง 3 วัน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการบรรยา มาไว้ให้ทุกท่านได้รับชมย้อนหลังกันที่นี่แล้ว หากพร้อมแล้วเริ่มรับชมการสัมมนาย้อนหลังกันได้เลย

วีดีโอการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุนภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

(Part 1/5) วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 08.30-12.00 น.

(Part 2/5) วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 13.00-17.30 น.

(Part 3/5) วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 08.30-12.00 น.

(Part 4/5) วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 13.00-17.00 น.

(Part 5/5) วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 08.30-16.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1IDhUT3DWpmPwiP1Y7xHI–a8mmtiQFlO?usp=sharing

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *