กิจกรรม

แนะแนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน NQI บพข. ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดกิจกรรมการชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศ (NQI) ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการผ่านระบบประชุมออนไลน์ zoom meeting ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 10.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการแผนงานกลุ่ม NQI และ คุณวลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการ บพข. เป็นผู้ให้ข้อมูล

ในการนี้ รศ. ดร.สิรี ชัยเสรี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวถึงเจตนารมณ์ของการเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าวว่า “บพข. มีพันธกิจในการผลักดันผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ซึ่งกระบวนการ NQI จะสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ตลาดทั้งระดับประเทศและระดับสากล ในปีนี้ บพข. ยังมุ่งหวังให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของระบบ NQI เพื่อให้ระบบ NQI ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

สำหรับผู้ที่พลาดการประชุมครั้ง สามารถรับชมบันทึกชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย และแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้จากคลิปด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) และหน่วยงานกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pmuc.or.th/?p=6786

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *