กิจกรรม

บพข. แชร์ความสำเร็จแบรนด์ ‘แม่ทม’ ผู้ยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. ได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ บพข. ได้เข้ามาทำงานในการปิดช่องว่างสำคัญที่ทำให้งานวิจัยไทยไปไม่ถึงการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม นั่นคือการเข้ามาสนับสนุนทุนด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการต่อยอดการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมูลค่าสูงไปสู่ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่การลงทุนด้านการสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือ การให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึงองค์กรระดับใหญ่ ให้สามารถขยายขีดความสามารถในการแข่งขันจากระดับท้องถิ่นไปสู่สากล การเตรียมเครื่องมือในการวิจัยที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นการทำงานวิจัยร่วมกับเอกชน โดย บพข.สร้างสภาพแวดล้อมที่หมาะสมเพื่อจับคู่นักวิจัยและเอกชนให้เข้ามาทำงานพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ในการนำเทคโนโลยีที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงในอุตสาหกรรม สิ่งที่ได้มากกว่าตัวเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมคือการเกิดการเรียนรู้ร่วมระหว่างนักวิจัยและเอกชน ทำให้นักวิจัยรู้ว่าถ้าจะทำงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จริงต้องมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง และช่วยให้เอกชนรู้ว่าก่อนที่จะนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันอย่างไร

ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ “แม่ทม” ของผู้ประกอบการที่สามารถต่อยอดไปเป็นสินค้าในตลาดได้ โดยอาศัยการพัฒนาร่วมกับทางนักวิจัย เพื่อให้ไอเดียนั้นได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และทำขายในเชิงพาณิชย์ได้ (คลิ๊กที่ภาพ เพื่ออ่านรายละเอียด)

คุณศศิธร อึ้งสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่ทมของอร่อย จำกัด

เครดิต : บทความจาก salika.com

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *