ข่าว

บพข. – ม.บูรพา ปล่อยชุดตรวจฟอร์มาลินในอาหารแบบพกพา คนทั่วไปตรวจเองได้ รู้ผลไวภายใน 5 นาที

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แท็กทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยอาหารจากการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลิน สร้างความเชื่อมั่นบริโภคอาหารปลอดภัย ด้วยชุดตรวจสารฟอร์มาลินในอาหาร ผลิตจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก บพข. เผย มุ่งผลิตจำหน่ายในราคาต่ำเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อมาตรวจเองได้

จากกระแสข่าวที่พบว่ามีการใช้สารฟอร์มาลิน (น้ำยาดองศพ) แช่เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ที่ถูกจำหน่ายไปยังร้านหมูกระทะทั่วเขตจังหวัดชลบุรี ทำให้เกิดความกังวลใจแก่ผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร เมื่อไม่นานมานี้ (7 ธันวาคม 2565) ทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในอาหารจากการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลิน โดยทำการตรวจสอบวัตถุดิบในร้านหมูกระทะในบริเวณพื้นที่บางแสน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และมีร้านหมูกระทะอยู่จำนวนมาก โดยใช้ชุดทดสอบสารฟอร์มาลินในอาหาร (Formalin test kit) ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ “เครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมการวินิจฉัย: การพัฒนาห้องปฏิบัติการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยบูรพา” จากการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ บริษัท ฮาลา ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมี ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และคลายความกังวลใจให้กับชาวชลบุรี และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่บางแสน

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้มีการสุ่มตรวจวัตถุดิบในร้านหมูกระทะจำนวน 21 ร้าน พบว่า 20 ร้านปลอดภัยจากสารฟอร์มาลิน และมีเพียง 1 ร้านที่ตรวจพบสารฟอร์มาลิน โดยพบในปลาหมึกกรอบ และสไบนาง (ผ้าขี้ริ้ว)

ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า “ชุดตรวจที่เรานำไปใช้นั้น เราได้พัฒนาขึ้นภายใต้ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล ISO9001 ที่เราสร้างขึ้นเพื่อรองรับการผลิตชุดตรวจด้านการแพทย์ อาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ โดยการสนับสนุนทุนจาก บพข. สามารถใช้ทดสอบได้ทั้งในเนื้อสัตว์และอาหารทะเล และมีความแม่นยำสูงเทียบเคียงได้กับชุดทดสอบจากองค์การเภสัชกรรม มีผลวิจัยรับรอง[1] ซึ่งหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจฟอร์มาลินตามร้านหมูกระทะต่าง ๆ ในพื้นที่บางแสน และประกาศรายชื่อร้านที่ผ่านการทดสอบ ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก ร้านต่าง ๆ ที่ผ่านการทดสอบได้มีการนำไปแชร์ต่อในโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารแก่ลูกค้า ทำให้มีจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกัน ร้านอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบก็มีความสนใจอยากได้รับการทดสอบจากเราเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้เทศบาลชลบุรีก็ได้ทำการซื้อชุดตรวจดังกล่าวจากโครงการฯ ไปใช้สำหรับการตรวจความปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกครั้ง”

ชุดตรวจดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายให้คนทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับการตรวจคัดกรองความปลอดภัยในอาหาร โดยที่สีของอาหารไม่รบกวนการทดสอบ ผลิตจากนวัตกรรมเซนเซอร์แบบกระดาษ สามารถใช้ตรวจสอบได้ทั้งชิ้นเนื้อและน้ำแช่อาหาร ด้วยประสิทธิภาพความแม่นยำ 100% ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง พกพาสะดวก รู้ผลไวภายใน 5 นาที โดยนำตัวอย่างชิ้นเนื้อหรือน้ำแช่อาหารที่ต้องการทดสอบใส่ในขวดเตรียมตัวอย่าง จากนั้นหยดลงตรงกลางของเซนเซอร์กระดาษ แล้วอ่านผลจากขนาดวงสีชมพูที่เกิดขึ้น โดยขนาดของวงจะบอกถึงปริมาณของฟอร์มัลดีไฮด์ (ส่วนประกอบหลักของสารฟอร์มาลิน) ที่มีอยู่ในอาหาร

ที่ผ่านมาทางทีมวิจัยได้มีการนำชุดตรวจดังกล่าวลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบฟอร์มาลินในอาหารทะเลที่จำหน่ายโดยชาวประมงพื้นบ้านบริเวณหาดวอนนภา ชายหาดบางแสน ด้วยเช่นกัน ซึ่งผลการทดสอบการปนเปื้อนจากฟอร์มาลิน พบว่าอาหารทะเลที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้ปลอดภัยจากฟอร์มาลินในทุกตัวอย่างที่ตรวจ ทั้งนี้การลงตรวจดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่ายอาหารทะเลในตลาดเป็นอย่างดี โดยผลของการทดสอบดังกล่าวยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ว่าอาหารทะเลที่จำหน่ายโดยประมงพื้นบ้านปลอดภัยจากการปนเปื้อนฟอร์มาลิน ทำให้ผู้ซื้อได้รับความมั่นใจในการซื้อเพื่อไปบริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารทะเลที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้ นอกจากนี้ชุดตรวจดังกล่าวยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Pitching on the Beach ภายใต้โครงการ BUSINESS BROTHERHOOD AT BURAPHA 2020 อีกด้วย

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. กล่าวว่า “บพข. ได้พยายามผลักดันการวางระบบโครงการสร้างฐานด้านการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐานสากลให้กระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีความพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์บริการวิชาการ และเปิดให้ภาคเอกชนสามารถมาใช้บริการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับทดลองวางจำหน่าย ก่อนนำไปต่อยอดขยายสเกลสร้างห้องปฏิบัติการของตัวเองต่อไป ซึ่งโครงการนี้ บพข. ได้ให้การสนับสนุนทุนในการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการผลิตชุดตรวจด้านการแพทย์ อาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และรับรองการขึ้นทะเบียนชุดตรวจด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล ISO9001 และมาตรฐานการผลิตชุดตรวจอื่น ๆ รวมถึงสนับสนุนทุนในการพัฒนาชุดตรวจต่าง ๆ แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมุ่งหวังจะให้เป็นศูนย์การผลิตชุดตรวจด้านการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐานสากลในเขตภาคตะวันออกต่อไป”

นอกจากชุดตรวจสารฟอร์มาลินในอาหารแล้ว ยังมีชุดตรวจอื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้ห้องปฏิบัติการของโครงการฯ เช่น ชุดตรวจคัดกรองอย่างง่ายสำหรับเชื้อก่อโรคกลุ่มวิบริโอ (Vibrio Test Kits) หรือโรคท้องร่วงรุนแรงในอาหารทะเล ชุดตรวจวินิจฉัยสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์ และชุดตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคไต: ยูเรีย ครีอะตินิน อัลบูมิน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาให้สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย มีราคาถูก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ได้จริง เหมาะสมกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่าย ซึ่งภายหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้นได้มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ บริษัท อินโนเซ็นส์ 2021 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท Startup ของนิสิตที่จบจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น ห้องปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นศูนย์การผลิตชุดตรวจฟอร์มาลินและเป็นการบ่มเพาะของบริษัท Startup เพื่อให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบริหารงานอย่างยั่งยืนก่อนที่จะ spin off ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการซื้อชุดตรวจดังกล่าว ขณะนี้ทางโครงการฯ ได้เปิดให้สามารถสั่งซื้อได้ใน 4 ช่องทาง ได้แก่

1. Facebook fan page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100081119882530

2. Line official account: @374rvish  

3. Shopee: https://shopee.co.th/product/818866298/20324191146?smtt=0.818852507-1670181304.9

4. คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อ:

  • ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายห้องปฏิบัติการชุดตรวจวินิจฉัย (บพข.) โทร 099-369-9982
  • รศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ประดิษฐ์คิดค้น) โทร 080-507-9165
  • คุณเบญจรัตน์ ทาแสงทอง กรรมการบริษัท อินโนเซนส์ 2021 จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่าย) โทร 087-545-5692

[1] Tasangtong, B., Henry, C. S., & Sameenoi, Y. (2023). Diameter-based inkjet-printed paper devices for formaldehyde analysis in foods. Food Control, 145, 109408. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109408

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *