ข่าว

เปิดตัวแพลตฟอร์ม XFAS ระบบให้บริการข้อมูลทางโดรนด้วย AI สัญชาติไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดตัวแพลตฟอร์ม XFAS (Everything Fast as Services) ให้บริการข้อมูลทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย ในงาน “XFAS & Vilverin Demo Day” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566

XFAS (Everything Fast as Services) เป็นแพลตฟอร์มให้บริการเช่าระบบและข้อมูลดิจิตอลทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับแบบระบบสมาชิก (Subscription Service) มีทั้งแบบรายเดือนและรายปี ผู้ใช้บริการสามารถเช่าระบบอากาศยานไร้คนขับ และงานบริการการบินเก็บข้อมูลดิจิตอลทางอากาศ (ทั้งภาพถ่ายความละเอียด, 3D Point Clouds และภาพวิดีโอแบบ Real-Time) ซึ่งเหมาะกับ Startup หรือ SMEs ที่ยังไม่ต้องการลงทุนสูงและสร้างความคุ้นชินระบบก่อน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับบริการผ่านแพลตฟอร์มพร้อมระบบชำระเงินแบบออนไลน์ และการแจ้งงานให้กับทีม Operation พร้อมการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) และการให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับสิ่งที่สนใจ หรือส่งข้อมูลไปที่แพลตฟอร์ม DroneBox ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน API โดย DroneBox จะแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้ทราบผ่านอีเมลเมื่อผลลัพธ์พร้อมใช้งาน แพลตฟอร์ม XFAS นั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด (ICS) ผู้ร่วมพัฒนาโดรน Vilverin VL-340 บริษัท เอ๊กซ์ฟาส จำกัด (XFAS) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดิจิทัลทางอากาศ โดยมี ผศ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับบริษัท แมพพิเดียจำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มประมวลผลภาพโดรนผ่านระบบคลาวด์ (DroneBox) ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยและการผลักดันด้าน Business Model และเชื่อมโยง Ecosystem จากแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช กล่าวว่า “โครงการนี้ บพข. ได้สนับสนุนทุนวิจัย Project Based ภายใต้แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยได้มีการปรับ Business Model ใหม่ทั้งหมด ซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ ของเราได้เข้ามาช่วยในการติดต่อไปหาเงินลงทุนจากเอกชน เพื่อสร้าง Ecosystem ในอีกรูปแบบเพื่อผลักดันในงานวิจัยสามารถขยายผลไปสู่สเกลที่สูงขึ้น ก่อนที่จะนำไปสู่การลงทุนในรูปแบบของการผลิตแบบ Mass Production ที่ประสานกับกลุ่มอุตสาหกรรมของต่างประเทศ และจากความพยายามและความชำนาญเฉพาะตัวของทีมวิจัย มทส. ที่มีเป็นทุนเดิม ประกอบสิ่งที่เราผลักดันเพิ่ม ทำให้เกิดเป็นจิ๊กซอว์ที่ครบวงจร ทั้งในส่วนของ บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด (ICS) จาก มทส. ที่ทำเครื่องผลิต UAV และโปรแกรมควบคุมการบิน บริษัท เอ๊กซ์ฟาส จำกัด (XFAS) ที่ให้บริการด้านอากาศยานอัตโนมัติกับลูกค้า และมี Dronebox แพลตฟอร์มประมวลผลภาพโดรนผ่านระบบคลาวด์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับทุนจากเรา และถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่เข้ามาเติมอีกส่วนในจิ๊กซอใหญ่ เพื่อทำ Backend AI Analytics ภาพถ่ายความละเอียดสูง ทำให้โครงการวิจัยสามารถ Scale Up ให้นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สามารถออกสู่ตลาดได้จริง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข.

XFAS เกิดจากการต่อยอดขยายผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการ Autonomous Control and System Engineering ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี ภายใต้ทุนสนับสนุนจากแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) จนเกิดเป็นนวัตกรรมระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง รุ่น Vilverin VL340 โดยการพัฒนาร่วมกับบริษัทด้านอากาศยานไร้คนขับในประเทศ อาทิ บริษัท XtremeComposite จำกัด และบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด โดยอากาศยานประเภทนี้เหมาะกับภารกิจที่ต้องการบินนานและไกล ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ อาทิ การสำรวจแนวท่อก๊าซ การสำรวจสายส่งกำลังทางไฟฟ้า การสำรวจเหมืองขนาดใหญ่ การสำรวจรางรถ การสำรวจป่าและการประเมินคาร์บอนเครดิต และการทำแผนที่เมือง สำหรับโครงการ SmartCity เป็นต้น ปัจจุบัน Vilverin VL340 พร้อมที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในระดับ TRL7 ซึ่งยังต้องดำเนินการขยายผลผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบของธุรกิจเชิงพาณิชย์ให้ออกไปสู่การใช้งานจริงในตลาดอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น การต่อยอดการขยายผลงานวิจัยครั้งนี้จึงทำให้นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับ TRL9 และออกสู่ตลาดด้วยแพลตฟอร์มกลางในชื่อ XFAS (Everything Fast as Services)

This image has an empty alt attribute; its file name is Artboard-3@3x-955x675.png

ในงานเปิดตัวครั้งนี้ ได้มีการสาธิตการใช้งานแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดิจิทัลทางอากาศ XFAS ร่วมกับโดรน Vilverin VL-340 ในการสำรวจแผนที่ทางอากาศ การสำรวจอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ และการสำรวจฟาร์มเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการซ่อมบำรุง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการวิจัย พัฒนาและการผลิตโดรนและแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลทางอากาศของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยการพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดิจิทัลทางอากาศ XFAS เปิดให้บริการแล้วในหลากหลายแพ็กเกจ ราคาค่าบริการ 5,000 – 120,000 บาท ซึ่งครอบคลุมการให้บริการภาพถ่ายความละเอียดสูง แผนที่เมืองสามมิติ ทำแผนที่ป่าสามมิติ แผนที่การเติบโตของพืช โมเดลสิ่งก่อสร้างและประเมินปริมาตรกองสินค้า ผู้สนใจทดลองใช้งานแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดิจิทัลทางอากาศ XFAS สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อีเมล xfas.marketing@gmail.com หรือโทรติดต่อสอบถาม (+66) 89 767 2256

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *