ข่าว

บพข. หรือ PMUC คืออะไร และสำคัญกับประเทศไทยอย่างไร?

บพข. หรือ PMUC คืออะไร และสำคัญกับประเทศไทยอย่างไร?

วันนี้ (1 กรกฏาคม 2563) บพข.หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยใหม่ได้จัดงานเสวนาออนไลน์เรื่อง “การเปิดเส้นทางทุนวิจัย กับหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)” เพื่อนำเสนอบทบาทหน้าที่และรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนของ บพข. โดยแบ่งออกเป็น 4 Sections ดังนี้.เริ่มต้นช่วงแรกด้วยการ “แนะนำหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มาให้ภาพการทำงานของบพข. ที่จะนำงานวิจัยขึ้นหิ้งไปส่งต่อให้ถึงมือผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงลักษณะของ 7 ทุนวิจัยที่ บพข. พร้อมให้การสนับสนุน

ลำดับต่อมาได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศันสนีย์ไชยโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานสุขภาพและการแพทย์ บพข. มาชี้แจงเกี่ยวกับแผนการสนับสนุนโครงการและกรอบการวิจัย ด้าน BCG in action สุขภาพและการแพทย์ พร้อมไขข้อสงสัยและเคล็ดลับในการขอรับทุนด้านสุขภาพและการแพทย์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย เพื่อตอบโจทย์ตลาดสุขภาพและการแพทย์ในปัจจุบัน รวมถึงขยายผลแนวคิดนวัตกรรมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

ก่อนจะมาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทาง/แนวโน้มงานวิจัยท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไปกับ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. ที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่เป็นตัวแปรหลักในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยรูปแบบทุนวิจัยนี้จะสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ชูอัตลักษณ์ของการหาพื้นที่เชื่อมโยงกับจุดแข็งของประเทศและยกระดับคุณภาพท่องเที่ยวทั้งระบบ

ปิดท้ายด้วย การชี้แจงในประเด็น การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Economy) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ และคุณอรนุช รัตนะ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. มาชี้ให้เห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ประเทศไทยควรทำเรื่อง BCG Economy, การกำหนดทิศทางและโจทย์การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมาะสมกับประเทศไทย พร้อมเปิดโจทย์โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ บพข. มองหา เพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทั่วถึง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามบทสรุปของแต่ละ Section ได้ใน Facebook Fanpage : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *