ข่าว

บพข. ร่วมกับร้านสหกรณ์กรุงเทพ และ มจพ. มุ่งพลิกโฉมร้านค้ารายย่อย สู้สังเวียนธุรกิจค้าปลีกด้วยระบบบริหารจัดการร้านค้าครบวงจรฝีมือคนไทย

นำร่องร้านสหกรณ์กรุงเทพหวังคืนชีพร้านค้าสหกรณ์และโชห่วยไทย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการค้าปลีกแบบครบวงจรตั้งแต่ระบบฐานข้อมูลสินค้า ระบบการสั่งซื้อสินค้าหน้าร้าน (Point of Sale) ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ไปจนถึงระบบการจัดการฐานข้อมูลสมาชิก ซึ่งสามารถรับส่งเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวระหว่างสาขาและส่วนกลางโดยจัดการบนคลาวน์ รวมถึงพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซรองรับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับร้านสหกรณ์กรุงเทพ เป็นระบบบริหารจัดการค้าปลีกครบวงจรที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทย หวังดันร้านค้าย่อย SME และธุรกิจสินค้าชุมชนสู้สังเวียนธุรกิจห้างค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และช่องทางการจำหน่ายกลุ่มลูกค้าออนไลน์

ร้านสหกรณ์ และ Mom-and-Pop สโตร์ ของไทยต้องไม่ตาย

ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว การขยายตัวของห้างค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ ร้านสะดวกซื้อที่มีจำนวนสาขามาขึ้นทุกปี จนเห็นได้ทุกหัวถนน ไปจนถึงซอยย่อยในหมู่บ้าน ยังไม่รวมช่องทางค้าปลีกออนไลน์ที่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิมขนาดเล็ก รวมไปถึงสหกรณ์ร้านค้ามาหลายปี  ดังนั้น เพื่อให้กิจการค้าปลีกรายย่อยยังดำรงอยู่ได้ในสภาวะการแข่งขันสูงเช่นนี้ การให้เครื่องมือกับธุรกิจเหล่านี้ให้สามารถปรับตัวสู้ศึกการแข่งขันในสภาวะตลาดรุนแรง รวมไปถึงความพยายามทำให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้ เป็นที่มาของการสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกจากฝีมือนักวิจัย มจพ. ที่สามารถเชื่อมโยงระบบแบบครบวงจรได้ในราคาไม่ถึงครึ่งของระบบต่างประเทศประเภท ซอฟท์แวร์ ERP ระบบ POS หรือระบบ e commerce ซึ่งเน้นแยกขายระบบและการคิดลิขสิทธิ์รายปี ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยหากธุรกิจค้าปลีกจะซื้อบริการแบบครบชุดมาใช้ในร้านย่อย หรือร้านค้าสหกรณ์ขนาดเล็ก

ระบบการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกในโครงการ “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านสหกรณ์กรุงเทพ The Development of a Bangkok Cooperative Store Management System” ได้พัฒนาตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลังรวมศูนย์แบบหลายสาขา ระบบการสั่งซื้อสินค้าหน้าร้าน (Point of Sale) การจัดทำเมนูราคา โปรโมชั่นและส่วนลด การควบคุมกระแสเงินสดของผู้ใช้งาน ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ (e-commerce) รองรับการซื้อสินค้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระบบค้าปลีกที่ครบสมบูรณ์เหมาะกับรายย่อย ซึ่งทีมวิจัยเตรียมขยายผลไปสู่ร้านสหกรณ์​ต่างๆ ทั่วประเทศผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์​ เป็นการเปิดโอกาสให้สหกรณ์​ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงระบบงานบริหารการขายแบบครบวงจรได้ และทีมวิจัยยังมองไปถึงการให้บริการในลักษณะการเช่าใช้บริการระบบเป็นรายเดือนตามขนาดร้านค้าแก่ร้านค้าปลีกแบบไม่มีสาขา ร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านโชห่วย (Mom-and-Pop Store) ให้กลับมายืนได้อีกครั้ง ตามเจตนารมณ์ของการสนับสนุนทุนวิจัย บพข. ที่มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมโดยไม่หวังผลกำไรเป็นตัวเงิน

เครดิตภาพจาก Facebook : สหกรณ์ กรุงเทพ

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ พร้อมเป็นผู้นำเพื่อเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ไทย

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมตัวของผู้บริโภคในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค การรวบรวมผลิตผลมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป เป็นการลงทุนโดยสมาชิกผู้ถือหุ้นด้วยความสมัครใจ เป็นธุรกิจที่เป็นธรรมและเที่ยงตรง ตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย ตั้งแต่การกำหนดราคาขายสินค้า การหาสินค้าคุณภาพ ไปจนถึงการปันผลสมาชิก เป็นธุรกิจแบบเกื้อกูลกันและกันของคนในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ให้แก่สมาชิกมากกว่าการหากำไรแบบธุรกิจทั่วไป บพข. จึงมองเห็นว่าการสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาระบบบริหารจัดการค้าปลีกให้แก่ร้านค้าสหกรณ์ โดยนำร่องร้านสหกรณ์กรุงเทพ จะส่งผลในวงกว้างและลงไปสู่ชุมชน และประชาชนได้อย่างแท้จริง

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี ในปัจจุบันมี 5 สาขา ได้แก่ สาขาใหญ่พระปิ่นเกล้า สาขาบางลำพู สาขาลาดหญ้า สาขาเอกมัย และสาขาโรงพยาบาลปิยะเวท และยังเปิดจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ผ่านแอป Shopee เพื่อเพิ่มความสะดวกให้สมาชิกในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ เสน่ห์ของร้านสหกรณ์กรุงเทพคือเป็นศูนย์รวมสินค้าจากเกษตรกรไทยที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพจากทั่วประเทศเพื่อวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภค อาทิ กล้วยหอมทองเกรดส่งออกจากเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เชียงปลาสลิดทำจากเนื้อปลาสลิด 100 % จากสุพรรณบุรี หมอนขิด จากผ้าทอพื้นเมืองภาคอีสาน ผ้าขาวม้าชุมชนกาฬสินธุ์ทำมือทุกชิ้น ข้าวสาร COOP หอมมะลิแท้ 100% ที่มีคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพจากเกษตรกรเชียงราย ข้าวกล้องสามสีปลอดสารพิษ จากราชบุรี กาแฟ 3 in 1 จากสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร กะปิชาวชุมชนชายทะเลสมุทรสาคร น้ำตาลสดที่ผ่านการเก็บในช่วงเช้า และรีบเคี่ยวบนเตาไฟทันทีเพื่อให้ได้รสชาติที่หอมหวานพิเศษจากเพชรบุรี ถือช่องทางในการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าจาก SME ร้านสหกรณ์ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้เกิดความยั่งยืน

คลิ๊ก เพื่อเยี่ยมชมเพจร้านสหกรณ์กรุงเทพ

https://www.facebook.com/watch/?v=660767968328438

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *