กรอบงานวิจัย

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

สนับสนุนแผนงานการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มแข็ง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ตัวอย่างโจทย์วิจัย

  • การพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มาก (National Data Platform)การเชื่อมต่อ และรูปแบบการแบ่งปันข้อมูลผ่าน API ทางด้านเกษตร อาหาร สุขภาพการแพทย์ เมืองน่าอยู่ พลังงาน การท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และ BCG ภูมิภาค
  • การพัฒนาศักยภาพของ Data Virtualization และ data Analytic สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
  • การพัฒนาแพลตฟอร์มการเกษตรแม่นยําเพื่อเชื่อมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหาร(Internet of Food: IoF)
  • การพัฒนาแพลตฟอร์ม Telehealth และเชื่อมต่อสถานพยาบาล
  • การพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในการดูแลสุขภาพพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *