สื่อและคลังความรู้

จิบน้ำชา กับ บพข. #EP1 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย:ด้านสุขภาพและการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานการนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 14 สามย่าน กรุงเทพฯ มีการจัดงาน “จิบน้ำชา…กับ บพข.#EP1 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย: ด้านสุขภาพและการแพทย์” เป็นการแถลงข่าวเพิ่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มา และภารกิจของหน่วยบพข. ที่มุ่งบริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม เน้นการร่วมมือกันระหว่างภาควิจัยและภาคเอกชน เพื่อให้งานวิจัยที่ได้ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ยกระดับสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศแก่สื่อมวลชน

โดยใน EP แรก เน้นที่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านสุขภาพและการแพทย์ ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยมีการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้ายา เครื่องมือแพทย์เป็นหลัก ยาที่เราผลิตได้เองส่วนใหญ่เป็นยาที่หมดสิทธิบัตรแล้ว ส่วนสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients หรือ API) ที่เราสามารถผลิตได้เองมีจำนวนน้อยมาก

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กล่าวว่า “เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทุกคนตระหนักว่า การติดขัดของ Global Value Chain ทั้งการขนส่งสินค้า การผลิตที่ลดลง ส่งผลกระทบทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ดังนั้น ประเทศต่างในโลกจำเป็นต้องใส่ใจและหันมาพึ่งพาตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้ประเทศสามารถอยู่ได้  ไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดใหญ่ที่ตัดการสื่อสารหรือการขนส่งสินค้าก็ตาม บพข.ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่พัฒนาความสามารถทางการแข่งของประเทศไทย จึงเข้ามาบทบาทสำคัญในการหนุนเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก”

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *