ข่าว

เชื่อมตลาดการค้ากับงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างสรรค์อนาคตใหม่ให้ธุรกิจไทย

วันนี้ (12 มกราคม 2564) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (บพข.) และ 6 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่

  1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  4. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
  5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
  6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ร่วมลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MoU) ด้านการพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ชื่องาน “Market Led Innovation เชื่อมตลาดกับนวัตกรรม สร้างสรรค์อนาคต” โดยมี ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. กล่าวว่า “Gap หรือ ช่องว่างสำคัญที่ทำให้งานวิจัยไทยไปไม่ถึงภาคอุตสาหกรรม คือ “การพัฒนาเทคโนโลยี” จึงเป็นบทบาทของ บพข. ที่เข้ามาพัฒนาผู้ประกอบการมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งเราพบว่าปัญหาของผู้ประกอบการและนักวิจัยที่เข้ามารับทุนหรือร่วมงานกับ บพข. คือเรื่องของ “การตลาด” ดังนั้นเราจึงพยายามเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ซึ่งไปตรงกับยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงพาณิชย์พอดี

การร่วมมือกันครั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจจะรับทุนจาก บพข. จะได้รับการปรึกษาด้านการตลาดกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง บพข. ก็จะเข้ามาหนุนเสริมให้เกิดการประสานงานและพัฒนาเทคโนโลยีจากนักวิจัยที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้ เป็นการทำงานในรูปแบบสนับสนุนกันและกัน ซึ่งการลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MoU) ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างและบูรณาการเชื่อมโยง การค้า การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าถึงภาคการตลาด แล้วให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศได้เข้าถึงภาคการวิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นการต่อยอดยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ในการยกระดับสินค้าไทยไปสู่สินค้ามูลค่าสูง ก้าวสู่เศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจฐานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อแข่งขันได้ในระดับสากล

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *