ผลงานเด่น

BCG Product/Project Champion

ในปีงบประมาณ 2563 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถของประเทศ (บพข.) ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการประเมินผลกระทบการดำเนินโครงการ BCG ภูมิภาค ภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) เพื่อสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทาง บพข. ได้รวบรวมโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็น product และ project champion ของทางแผนงาน BGC มาไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษากันได้ที่นี้แล้ว

https://sites.google.com/kkusp.com/bcg/หนาแรก

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *