ข่าว

สร้างการเกษตรแม่นยำให้ชาวไร่อ้อย ด้วยอากาศยานไร้คนขับ

อ้อยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศโดยเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลทรายและพลังงานทดแทน แต่ปัญหาที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยพบเจอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มาอย่างยาวนาน
ผลงานเด่น

บพข. ปลดล็อคงานวิจัยภารกิจที่มากกว่าการให้ทุน

บพข. ปลดล๊อกงานวิจัยภารกิจที่มากกว่าการให้ทุน และคำถามสำคัญถึงบทบาทของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)