ข่าว

3 Things Accelerator Must Have

บพข.ผนึกกำลัง จับมือกับ 11 หน่วยงาน ร่วมกันลงนาม “ พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI)  ณ ห้อง Ballroom 38 ชั้น 38 โรงแรมพูลแมนกรุงเทพ จี ถนนสีลม ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 8:30 – 11: 00 น. หลังจากร่วมมือกันผลักดัน และขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เข้าสู่ตลาด โดยโครงการ Deep Science and Technology Accelerators หลังจากที่ได้เห็นศักยภาพของทั้ง 11 หน่วยงาน มาร่วม 3 ปีเต็ม ที่สามารถดึง product service solution ออกมาได้อย่างชัดเจน 

ในช่วงหนึ่งของงาน ได้มีการบรรยายจาก ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ประธานอนุกรรมการแผนงาน Deep Science and Technology Accelerators Platform ในหัวข้อเรื่อง “ 3 Things Accelerator Must Have ” โดย ดร.วิไลพร กล่าวถึงสิ่งที่ Accelerators ควรจะมีคือ การสร้างให้เกิด Big Impact Business โดยที่ บพข. ซึ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ ในแง่ของ Accelerators ในที่นี้ก็คือ การเร่งรัดให้เกิด big impact กับเศรษฐกิจ ต้องเกิดการนำผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาด ไปใช้งานได้จริง หรือที่เรียกว่า commercialization สิ่งที่เราทำสอดคล้องกับเทรนของโลกหรือไม่ การที่ Accelerators จะทำงานได้ดีนั้น Accelerators ต้องมองเห็นจุดเด่นว่ามีความสามารถในด้านไหน และในการที่จะไปถึง commercialization นั้น ขั้นตอนทุกอย่างจะต้องมีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น การวิจัย การทดลอง จนจบกระบวนการสุดท้าย  และ หลังจากการหาผลิตภัณฑ์ จุดเด่นได้แล้วเรามาดู 3 สิ่งสำคัญต่อไปนี้ ได้แก่

1. Project screening with a large addressable market หมายถึง ตลาดที่เทคโนโลยีเหล่านั้นเข้าถึงได้ และต้องใหญ่เพียงพอที่จะสร้างให้เกิดปรากฏการ Big Impact Business ได้  

2. Proficiency in assessing MTFF (Market Tech Financial Feasibility) การ screening ของ Accelerators เพื่อมองภาพรวมตลาดและผลิตภัณฑ์ให้ออก ว่าสามารถทำได้จริงและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้โอกาศประสบความสำเร็จสูง

3. Foster Global Collaborations for Investment and Market Expansion การที่จะไปสู่ตลาดโลกไม่ใช่แค่ไทยนั้น ต้องมี Collaborations กับทาง global partners และควรเน้น partners ที่เป็น global partners Industrial ด้วย จึงจะทำให้เกิด การนำสินค้าเดิมที่มีอยู่ขยายเข้าสู่ฐานลูกค้ารายใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่อีกด้วย (market expansion)

ใน 3 ปีที่ผ่านมา บพข. ให้งบประมาณสนับสนุนกว่า 190 ล้านบาท ในโครงการ Deep Science and Technology Accelerators และโครงการนี้ทำให้เกิด 11 Accelerators ที่สร้างความเชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยมี และเป็นเทคโนโลยีความต้องการของโลก เช่น AI for medical , robotic , smart city , herb , health  และอีกหลากหลายสาขา

สิ่งที่พวกเราได้สร้างกิจกรรมให้เกิด Capacity Building on Deep Science & Technology Accelerator ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านต่าง ๆ ให้พัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อต่อยอดความสามารถที่มีให้ไปได้ไกลมากกว่าเดิม  มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานจากที่ต่างกัน จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มีการให้ start up ที่เกิดจาก Accelerator ในแต่ละทีมได้ไปลองประสบการณ์การ pitching ได้ลองขายงานจริง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมความรู้ เรื่องการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจผ่านงาน “ TRIUP FAIR 2023 ”  และ “ PMUC -Tech Ventue Investment Pitching ”  อีกด้วย จากที่กล่าวมาเป็นแค่ตัวอย่างของโครงการที่ทางเราได้จัดขึ้นและจะมีโครงการต่อ ๆ ไปอีกแน่นอน  และจากเงินที่เราได้สนับสนุนแก่โครงการนี้ ทำให้เกิดการสร้าง value กลับมามากกว่า 5 เท่าจากภาคเอกชน และนอกจากนี้ยังเกิดการสร้างงาน และประโยชน์ในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้อีกมากมาย

ขอขอบคุณ บพข. และ มหาวิทยาลัยทั้ง 11 แห่ง ที่ช่วยในการขับเคลื่อนและสร้างการพัฒนา Deep Technology ของประเทศไทยได้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการสู่ commercialization ทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศ และเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทางเรายังพร้อมเปิดรับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่อยากจะเข้ามาร่วมขับเคลื่อน deep technology ไปสู่เชิงพาณิชย์ อยากฝากโครงการ Deep Science and Technology Accelerators ของ บพข. ไว้เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันต่อไป

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *