ข่าว

มช. เปิดตัว “ERAWAN” ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่องานวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาระบบบริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่องานวิจัย (HPC: High Performance Computing) แก่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บริการระบบไอทีให้กับนักศึกษา บุคลากร และส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

โดยโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก บพข. คือ “การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการสนับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชน” วัตถุประสงค์ของโครงการ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงบริหารจัดการข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

HPC ERAWAN ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารเทศกับนักศึกษาบุคลากร และส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ High Performance Computing (HPC) เป็นการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากเข้ามาประมวลผลพร้อมๆ กัน รวมถึงมีการนำ Graphic Processing Unit (GPU) เข้ามาช่วยคำนวนสมการทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งจะช่วยประมวลผลให้ได้คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีงานวิจัยในหลายๆ ด้านที่ได้นำ HPC เข้ามาใช้งาน เช่น Simulation, Physical Computing Model, Machine Learning, Artificial Intelligence, และ Data Analytics เป็นต้น

เดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา HPC ERAWAN ได้เปิดตัวการให้บริการแก่ นักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://hpc.cmu.ac.th/


Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *