ผลงานเด่น

ภาคเอกชนกับการหาความรู้ที่แท้จริงเพื่อพัฒนาธุรกิจ

“สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ภาคเอกชนต้องทำ คือ การหาความรู้ที่แท้จริงมาเพื่อพัฒนาธุรกิจ ซึ่งนั้นทำให้เรามุ่งเข้าไปที่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในโรงงานต้นแบบไปด้วยกัน การร่วมวิจัยกับภาคมหาวิทยาลัย สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งทางธุรกิจ
ผลงานเด่น

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี: การเรียนรู้ร่วมกันของนักวิจัยและเอกชน

"บพข.จะจับคู่นักวิจัยและเอกชนให้เข้ามาทำงานร่วมกัน พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันเพื่อนำเทคโนโลยีที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงในอุตสาหกรรม และสิ่งที่เราได้มากกว่าตัวเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแล้วนั่นคือเกิดการเรียนรู้ร่วมระหว่างนักวิจัยและเอกชน"