กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “ ต้นอ่อนเคลแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมแปรรูปเป็นแคปซูลเม็ด”

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “ ต้นอ่อนเคลแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมแปรรูปเป็นแคปซูลเม็ด” จากโครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบกระบวนการผลิตอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อการให้บริการอุตสาหกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนเมืองนวัตกรรมอาหารในเขตพื้นที่กรุงเทพตอนใต้และปริมณฑล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
กรอบงานวิจัย

อาหารมูลค่าสูง

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนรูปแบบจากการ “ผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย” ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” เช่น กลุ่มอาหารฟังก์ชั่น (Functional Food) การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร