ประกาศรับข้อเสนอ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 256 7 (รอบที่ 2)
กิจกรรม

บพข. โชว์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ รัฐสภา เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ

บพข.ร่วมจัดแสดงผลงาน พร้อมทั้งเสวนา ภายใต้ theme “ผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Policy Forum เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ...
ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเพื่อยับยั้งเชื้อโควดิ-19 ทางกายภาพ
ข่าว

บพข. ร่วมยินดีกับการเปิดตัว “สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกป้องกันโควิด” รายแรกของไทย

จากการผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนพัฒนานวัตกรรมโดยคนไทยผลักดันผลิตภัณฑ์ "สเปรย์พ่นจมูกป้องกันโควิด" ผ่านมาตรฐานออกสู่ตลาด
ข่าว

บพข. ดันปลดล็อกกระท่อมแบบถูกทาง หนุน มอ. ตั้งโรงงานต้นแบบสารสกัดสมุนไพร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภาคใต้

บพข. ผนึกกำลัง 6 หน่วยงาน ตั้งโรงงานผลิตสารสกัดกระท่อมมาตรฐาน GMP แห่งแรกของประเทศ มุ่งเน้นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอาหารมูลค่าสูง ดันวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ได้ประโยชน์ ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมอาหารและยาของประเทศ
ผลงานเด่น

“ไหมเย็บแผลละลายได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร” เพื่อการค้า รายแรกของไทย

จะดีไหม? ถ้าไทยจะสามารถผลิตไหมเย็บแผลละลายได้เอง ลดพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ราคาแพงจากต่าง […]