วิดีโอ

PMUC l นวัตกรรมแบตเตอรี่สังกะสีไอออน

ทุกๆ ปี เราทิ้งแบตเตอรี่เฉลี่ย 23 พันล้านก้อน ทั้งที่แบตเตอรี่เหล่านี้มีส่วนที่นำไปรีไซเคิลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปพัฒนาเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่เรียกว่า "แบตเตอรี่สังกะสีไอออน"
ผลงานเด่น

รีไซเคิลแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง เป็นแบตเตอรี่แบบอัดประจุซ้ำได้ นวัตกรรมใหม่ยกระดับการแข่งขันของประเทศ

แบตเตอรี่มีหลายชนิดมาก ส่วนใหญ่เราเรียกว่า “ถ่านไฟฉาย” หรือ อัลคาไลน์แบตเตอรี่ ที่ใช้สำหรับเอาไว้ในรีโมทต่างๆ ทั้งหมดเป็นแบตเตอรี่แบบใช้ได้ครั้งเดียว ใช้แล้วต้องทิ้ง แล้วไปซื้อใหม่ตามร้านสะดวกซื้อ
ข่าว

บพข.หนุนวิจัยกรีนแบตเตอรี่ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม หนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

บพข.หนุนงานวิจัยสวทช.นำแบตเตอรี่ใช้แล้วและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร พัฒนาแบตเตอรี่คุณภาพใช้ซ้ำได้ปลอดภัย คาดขยายผลในระดับอุตสาหกรรม เตรียมตั้งโรงงานต้นแบบในปี 2565 สร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ