ร่วมงานกับ บพข.

บพข. เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ 2 อัตรา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) นักวิเคราะห์โครงการแผนงานระบบคมนาคมแห่งอนาคต จำนวน 1 อัตรา 2) นักวิเคราะห์โครงการแผนงานสุขภาพและการแพทย์ ...
ร่วมงานกับ บพข.

เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มกราคม 2566
ร่วมงานกับ บพข.
ร่วมงาน

บพข. เปิดรับสมัครพนักงานงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ 4 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 อัตรา • นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ 1 อัตรา • นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มโลจิสติกส์ 1 อัตรา • นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่ม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1 ...