ข่าว

บพข. จับมือ มข. เปลี่ยนโฉมผักไม่สวยเป็นสินค้าอินทรีย์ สร้างแบรนด์ Ugly Veggie Plus ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

บพข.จับมือ มข. ต่อยอดร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักผลไม้ออแกนิกส์ในเครือข่าย Ugly Veggie Platform เพิ่มมูลค่าผักรูปทรงไม่สวยที่เคยถูกนำไปทิ้งด้วยการแปรรูปเป็นสินค้าอินทรีย์และขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ข่าว

ประกาศความสำเร็จ! บพข. – วีกรีน และ สมอ. ผลักดัน 26 บริษัทไทย ผ่านมาตรฐาน CEMS ครั้งแรกของประเทศ พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก

ก้าวแรกความสำเร็จในการผลักดันนโยบาย CIRCULAR ECONOMY และ SDGs หลังจาก ‘วีกรีน’ และ ‘สมอ.’ กระทรวงอุต […]
ประกาศรับข้อเสนอ

แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 2

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)
กิจกรรม

บพข. โชว์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ รัฐสภา เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ

บพข.ร่วมจัดแสดงผลงาน พร้อมทั้งเสวนา ภายใต้ theme “ผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Policy Forum เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ...
กิจกรรม

บพข. ขับเคลื่อนการพัฒนา 3 อุตสาหกรรม ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทีมอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. นำโดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการที่ บพข. ...
ข่าว

บพข. ดัน วีกรีน สมอ. พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร ตอบรับความต้องการภาคเอกชน นำร่อง 32 บริษัท ผลักดัน BCG ของประเทศ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จับมือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับชาติ มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทย โดยได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 32 บริษัทนำร่อง ...
ข่าว

บพข. โชว์ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมจากการวิจัยสู่สายตานานาชาติ ในงาน 16th APRSCP

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน และแผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ ในการประชุมวิชาการ 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumtion ...
ข่าว

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานอนุกรรมการท่านใหม่ของแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข.

เศรษฐกิจหมุนเวียน จริง ๆ แล้วมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องแค่ว่าจัดการเรื่องขยะว่าทำอย่างไรให้ขยะใช้ได้มากที่สุด หรือว่าอยู่แค่เรื่องประสิทธิภาพในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด แต่อีกหัวใจหนึ่งที่สำคัญก็คือ ทำอย่างไรถึงจะให้มันไปอยู่ในวงล้อของระบบเศรษฐกิจด้วย
ผลงานเด่น

นวัตกรรมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ

บพข. ผสานความร่วมภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โมเดลธุรกิจ รวมทั้งแพลตฟอร์มและระบบรับรองมารฐาน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควบคู่ไปกับการช่วยป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาทรัพยากรชาติได้อย่างยั่งยืน