ข่าว

บพข. กองทุน ววน. หนุนงานวิจัยท่องเที่ยวไทยชูประเด็นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

บพข. กองทุน ววน. หนุนงานวิจัยท่องเที่ยวไทย ชูประเด็นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ผนึกกำลังผู้ประกอบการ นักวิจัย และพันธมิตรทางการท่องเที่ยวไทย ร่วมงาน WTM 2023 ณ กรุงลอนดอน ...
ข่าว

บพข. รฟท. มรภ.สงขลา จัดท่องเที่ยวรถไฟสายใต้ รอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน” ภายใต้กองทุน ววน.

รฟท. ร่วมมือ บพข. และ มรภ.สงขลา จัดเดินรถไฟท่องเที่ยวรถไฟสายใต้รอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน” ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนำร่อง: รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้”หวังเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม ภายใต้งบประมาณจากกองทุน ...
ข่าว

บพข.ส่งเสริม “ Tourism for All ” ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาอังกฤษ อเมริกา สโลวีเนีย หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

บพข. อว.  สกสว. ชูผลการวิจัยการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “Tourism for All" ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตา จากอังกฤษ อเมริกาและสโลวีเนีย เที่ยวเมืองไทยขึ้นเหนือล่องใต้หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืน
กิจกรรม

บพข. โชว์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ รัฐสภา เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ

บพข.ร่วมจัดแสดงผลงาน พร้อมทั้งเสวนา ภายใต้ theme “ผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Policy Forum เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ...
ข่าว

บพข.จับมือ รฟท. มรภ.ลำปาง เปิดเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟสุดฟิน ครั้งที่ 2 พานักท่องเที่ยวรับลมหนาว ชมฝนดาวตกที่แม่เมาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดแพคเกจทริปนำร่องด้วยขบวนรถไฟนำเที่ยวบนเส้นทางสุดพิเศษ รับลมหนาว ชมฝนดาวตก ซึ่งจัดขึ้นจากการลงนามความร่วมมือแบบบูรณาการ (MOU) ด้านการบริการและการวิจัย ภายใต้แผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟ บนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ...
ข่าว

บพข. กองทุนส่งเสริม กววน. ร่วมแสดงผลงานวิจัยใช้ได้จริงเพื่อคนทั้งมวลในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริม กววน. พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ร่วมแสดงผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสุขภาพ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลในทุกมิติ ภายใต้ธีม “เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตร เมืองสุขภาพดี เมืองสังคมผู้สูงวัย เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ...
ข่าว

บพข. สกสว. จับมือ รฟท. ผลักดันงานวิจัยท่องเที่ยวโดยรถไฟ เปิดเส้นทางใหม่แห่งแรกในภาคเหนือ มุ่งยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถนำเที่ยวพิเศษเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา “Lanna Modernization Railroad Travel” ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ สักการะจอมเจดีย์แห่งล้านนา ซึ่งเป็นทริปนำร่องที่จัดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือ ...
ข่าว

12 องค์กรพันธมิตร จับมือพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

บพข. ร่วมกับ สกสว. ททท. จับมือ ATTA พร้อมด้วย 8 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง เน้นความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
ข่าว

บพข. ผสานความร่วมมือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี ...