ข่าว

กระทรวง อว. โดย สกสว. และ บพข. ร่วมกับ ททท. และ ATTA ผนึกกำลังวิจัย Market Foresight และ Thailand Tourism Carrying Capacity มุ่งสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...
ข่าว

บพข. จับมือจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมิตซูบิชิขับเคลื่อนกระบี่: เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ปี 2040

บพข. ภายใต้กระทรวงการ อว. ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริษัท มิตซูบิชิ ประเทศไทย จำกัด​ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวนาง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “The ...
ข่าว

อว. สกสว. บพข. ภายใต้แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วม TEATAขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสุทธิเป็นศูนย์ นำร่อง ภูเก็ต-กระบี่ ประเดิมแอพฯ Zero Carbon

อว. สกสว. บพข. ภายใต้แผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จับมือ TEATA หนุนเสริมกิจกรรมนำร่องการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ พร้อมชูแอพพลิเคชัน “Zero Carbon” ส่งท้ายปี 2566 ...
ข่าว

บพข. กองทุน ววน. หนุนงานวิจัยท่องเที่ยวไทยชูประเด็นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

บพข. กองทุน ววน. หนุนงานวิจัยท่องเที่ยวไทย ชูประเด็นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ผนึกกำลังผู้ประกอบการ นักวิจัย และพันธมิตรทางการท่องเที่ยวไทย ร่วมงาน WTM 2023 ณ กรุงลอนดอน ...
ข่าว

บพข. รฟท. มรภ.สงขลา จัดท่องเที่ยวรถไฟสายใต้ รอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน” ภายใต้กองทุน ววน.

รฟท. ร่วมมือ บพข. และ มรภ.สงขลา จัดเดินรถไฟท่องเที่ยวรถไฟสายใต้รอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน” ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนำร่อง: รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้”หวังเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม ภายใต้งบประมาณจากกองทุน ...