กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “ ต้นอ่อนเคลแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมแปรรูปเป็นแคปซูลเม็ด”

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “ ต้นอ่อนเคลแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมแปรรูปเป็นแคปซูลเม็ด” จากโครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบกระบวนการผลิตอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อการให้บริการอุตสาหกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนเมืองนวัตกรรมอาหารในเขตพื้นที่กรุงเทพตอนใต้และปริมณฑล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน รวมถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอื่นๆที่คณะอนุกรรมการแผนเกษตรและอาหาร บพข. ได้เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการผลักดันผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการแผนเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ร่วมรับฟังการบรรยายความก้าวหน้าของโครงการวิจัยการพัฒนาโรงงานต้นแบบกระบวนการผลิตอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อการให้บริการอุตสาหกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนเมืองนวัตกรรมอาหาร

โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการอุตสาหกรรมโดยเน้นการพัฒนา SME เป็นหลัก การวิจัยและพัฒนาจนได้โรงงาน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต้นแบบ จะช่วยผลักดันเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่พร้อมต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังได้เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนากระบวนการผลิต ไปจนถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อไปสู่การส่งเสริมการเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารของประเทศ
อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการทางชีวภาพ สถานที่ตั้งของโรงงานต้นแบบ ซึ่งมีอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเดิม อาทิ เครื่องสกัดสารด้วยน้ำร้อนที่มีความดันสูงสำหรับสกัดสาระสำคัญจากพืช ห้องเย็น ระบบผลิตไอน้ำ เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ ที่ให้บริการในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เดิม แก่ SME ได้เสนอโครงการขอทุนจาก บพข. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้โรงงานต้นแบบสามารถต่อยอดงานวิจัยผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับสูง ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ได้แก่ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย ตู้อบแห้งแบบสุญญากาศ เครื่องสกัดแรงดันสูง (Supercritical CO2 Extraction) และเครื่องแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer)

เครื่องสกัดแรงดันสูง (Supercritical CO2 Extraction)
เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 10L/Hr
Freeze Dryer

จากการทดลองการใช้ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ทีมงานวิจัยได้ทดลองผลิต “ต้นอ่อนเคลแห้งแบบแช่เยือกแข็ง” โดยใช้เครื่องทำแห้งแช่เยือกแข็งแบบกระจายรังสีความร้อน เกิดเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังคงสารสำคัญมูลค่าสูง เพื่อนำไปบรรจุแคปซูลสำหรับผู้บริโภค เป็นการตอบโจทย์ให้ภาคเอกชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการต่อยอดการผลิตไปสู่เชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ทดลองจากอุปกรณ์ต้นแบบ “เคลแช่เยือกแข็ง”

หรือการผลิตหล่อฮังก้วยผงอบแห้ง จากเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย โดยการสกัดสารจากหล่อฮังก้วยโดยเครื่องสกัดสารด้วยน้ำร้อนความดันสูง การเพิ่มความเข้มขันของน้ำสกัดหล่อฮังก้วยด้วยเครื่องต้มระเหยแบบสุญญากาศ ที่ยังคงได้รสชาติและสาระสำคัญครบถ้วน เป็นต้น ถือเป็นโรงงานต้นแบบที่พร้อมสนับบสนุน SME หรือผู้ประกอบการที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือตอบโจทย์การลงทุนในระดับอุตสาหกรรมและพร้อมที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากการเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการฯ คณะอนุกรรมการฯ ยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ทีมวิจัย ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดเป็นอาหารมูลค่าสูง รวมไปถึงการพิจารณาการขยายสเกลในการให้บริการนอกเหนือจากการผลิตในระดับต้นแบบ รวมไปถึงการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพใต้หรือปริมณฑล อีกด้วย

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *