ผลงานเด่น

นักวิชาการแนะ Reskill-Upskill เตรียมพร้อมก่อนเปิดประเทศ สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ
ผลงานเด่น

ปรับตัวหลังโควิด… “ท่องเที่ยวยุค 4.0” โจทย์ท้าทายไทย

จากผลงานวิจัย พบว่า การท่องเที่ยวของไทยมีความเปราะบางทางโครงสร้างด้วยปัจจัยหลายประการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน  ได้แก่  1) การท่องเที่ยวของไทยพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเกินไป ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 3 ล้านล้านบาท ตัวเลขนี้แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 2 ล้านล้านบาท
เอกสารเผยแพร่

COVID-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวไทย ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา

ประเทศไทยประสบกับวิกฤติการระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งวิกฤติการระบาดดังกล่าวนับเป็นวิกฤติที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ 100 ปี ทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวรุนแรงที่สุดในรอบ 23 ปี นับตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี ...
ผลงานเด่น

“RT-LAMP” ชุดตรวจ COVID-19 แบบเร็วสายพันธุ์ไทย ราคาถูก อ่านผลง่าย รู้ผลเร็ว

ชุดตรวจ RT-LAMP สัญชาติไทย ที่มีจุดเด่น คือ เครื่องมือและน้ำยามีราคาถูกกว่า ใช้เวลาในการตรวจเร็วกว่าสามารถแสดงผลภายในเวลา 30 นาที
ข่าว

การศึกษาแนวทางเพื่อเปลี่ยน PPE ใช้แล้วและขยะปลอดเชื้อให้เป็นพลังงาน โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันสามขั้นตอน

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease2019: COVID-19) ที่ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย นอกเหนือจากปัญหาด้านการสาธารณสุขที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่