ร่วมงานกับ บพข.
ร่วมงาน

บพข. เปิดรับสมัครพนักงานงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ 4 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 อัตรา • นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ 1 อัตรา • นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มโลจิสติกส์ 1 อัตรา • นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่ม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1 ...