ผลงานเด่น

บพข.เปิดรับนักวิจัย-ภาคเอกชนเสริมสมรรถนะการแข่งขันของประเทศ

รศ.ดร.สิรีชัย เสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานการนโยบายกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (อว.) เปิดเผยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศว่า บพข. เป็นหน่วยจัดการทุนวิจัยที่จะช่วยให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ได้จริง ลดความเสี่ยงของภาคเอกชนในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ SMEs และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโจทย์วิจัยจำเป็นจะต้องมาจากผู้ใช้ประโยชน์จริง คือ บริษัทเอกชน หรือผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศ และเมื่อได้โจทย์ที่จัดเจนแล้ว บพข. จะช่วยหาคำตอบโดยพิจารณาจากงานวิจัยที่มีอยู่เดิมและดำเนินการสำเร็จมาแล้วระดับหนึ่ง นำมาต่อยอดให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด

“ปัญหาของงานวิจัยไทยที่ผ่านมา คือ เราเน้นให้ทุนวิจัยที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ แล้วจบอยู่ตรงนั้น ไม่มีการนำไปใช้งานต่อในเชิงพาณิชย์หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศไทย จนกลายเป็นที่มาของคำว่า ‘งานวิจัยบนหิ้ง’ ซึ่งหมายความว่า จริงๆประเทศไทยไม่ได้ขาดนักวิจัยไม่ได้ขาดจุดเริ่มต้นที่ดีของเทคโนโลยีแต่สิ่งที่ประเทศไทยขาดหรืออาจเรียกว่าไม่เคยทำคือ ‘การบริหารงานวิจัย’ เพื่อนำของที่อยู่บนหิ้งลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะจากงานวิจัยในห้องปฎิบัติการ ต้องมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอน กว่างานวิจัยนั้นจะไปถึงกระบวนการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมันเป็นช่องว่างที่ทางผู้ประกอบการไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงนี้”

โดย บพข. มีกลุ่มทุนวิจัย 7 กลุ่มที่รอให้นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและภาคเอกชนที่สนใจมาร่วมงาน ได้แก่ 1.ทุนภาคเกษตรกรและกลุ่มอาหารที่มีมูลค่าสูง 2. ทุนวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3.กลุ่มทุนวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ 4.กลุ่มทุนวิจัยด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 5.กลุ่มทุนด้านเทคโนโลยีดิจิตอล 6. กลุ่มทุนด้านเศษฐกิจหมุนเวียน และ 7. กลุ่มทุนด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า

ทุนวิจัยของบพข. เป็นโอกาสใหม่ที่นักวิจัยไทยจะสามารถผลักดันงานวิจัยของตัวเองไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะได้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อตอบสนองธุรกิจของตัวเองอย่างตรงจุดโดย บพข. ซึ่งเป็น Platform ของภาครัฐ จะเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณวิจัยที่มาจากต้องการของภาคเอกชนและที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยงบสนับสนุนจะมีสัดส่วนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเทคโนโลยี งานวิจัยที่จะถูกส่งต่อไปยังภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการในการลงทุนด้าน R&D เป็นการปิดช่องว่างและเพิ่มโอกาสให้งานวิจัยไทยถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด

รศ.ดร.สิรีชัย เสรี กล่าวทิ้งท้ายว่า

“เราอยากเชิญชวนให้ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่ทำงานวิจัยสำเร็จแล้ว เข้ามาช่วยกันยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น ขณะเดียวกัน บพข. อยากเห็นภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยมากขึ้น และอยากเห็นงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม”

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *