กิจกรรม

บพข. ร่วมมือรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมจัดงาน DHTC Bangkok 2022 เปิดเทคโนโลยีทางการแพทย์สุดล้ำ

7 ธันวาคม 2565 โรงแรม Carlton สุขุมวิท : รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม  DHTC Bangkok 2022 : Digital Healthcare Transformation Conference Meet Future Technology and the Experts Medical AI, Robot Surgery, Remote care and more Future Technology การจัดแสดงนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการแพทย์ และอุตสาหกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ ซึ่ง บพข. ได้ร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจเข้ามาลงทุน การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทเกาหลีใต้ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นอัจฉริยะทางการแพทย์ ถือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และการบริการด้านสุขภาพของไทย

DHTC Bangkok 2022 เป็นการจัดแสดงเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ การดูแลสุขภาพจากทั่วโลก อาทิ การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์, ข้อมูลพันธุกรรมเซลล์และยีน, การรักษาโรคโดยการประยุกต์ใช้ Big Data, การรักษาทางไกล จากบริษัทเทคโนโลยีล้ำหน้าทางการแพทย์ 10 บริษัท ที่ต้องการขยายความสัมพันธ์ทางธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 2 ประเทศ โดยมีหน่วยงานหลักได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Trade-Investment Promotion Agency: KOTRA) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลเกาหลีใต้ บริษัท Naver Cloud ธุรกิจคลาวด์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE เป็นต้น

รายละเอียดงาน DHTC 2022 https://www.dhtc-conference.com/th

ที่ผ่านมา บพข. ได้ให้การสนับสนุนทุนภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาความร่วมมือนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้และไทยในด้านระบบแพลตฟอร์มสำหรับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมและต่อเนื่อง” ในการพัฒนานวัตกรรมบริการสำหรับการดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพ หรือ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นภายในแนวคิดการสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่รวมหลากหลายบริการเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างการเฝ้าระวัง การบริบาลและการแพทย์ ที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้ ป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ รวมไปถึงการรักษาความปลอดภันในที่พักอาศัยอีกด้วย กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ได้รับการพัฒนาโดย รศ.ดร. วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่นำนวัตกรรมมาจัดแสดงภายในงาน

กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม https://www.kin-yoo-dee.com/

เทคโนโลยีทางการแพทย์สุดล้ำจากเกาหลีใต้

VUNO Inc. บริษัทเอไอด้านการแพทย์ชั้นนำจากเกาหลีใต้ มานำเสนอเทคโนโลยี VUNO Med®-Chest X-ray™ การเอ็กซเรย์ทรวงอกที่สามารถอ่านค่าความผิดปกติของปอด จากการประมวลผลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของความผิดปกติ เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยเฉพาะโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น มะเร็งปอด วัณโรค ปอดปวม เป็นต้น โดยซอฟแวร์ VUNO Med®-Chest X-ray™ สามารถส่งผลการเอ็กซเรย์ได้ตามความต้องการของแพทย์ หรือผู้ป่วย ได้หลายรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังมี VUNO Med®-BoneAge™ ที่สามารถประเมินอายุกระดูกจากภาพเอ็กซเรย์มือของผู้ป่วย โดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอายุกระดูกของกลุ่มอายุที่ใกล้เคียงกับผู้ป่วยมากที่สุด เพื่อวินิจฉัยปัญหาและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี SurgLive ที่รวมรวมฐานข้อมูลวีดีโอการรักษาโดยการผ่าตัด เพื่อใช้สำหรับการศึกษาทางการแพทย์ การผ่าตัดทางไกลแบบเรียลไทม์ ผ่านการถ่ายทอดสด โดยบริษัท MTEG เกาหลีใต้

ชมวีดีโอ เทคโนโลยี SurgLive

เทคโนโลยีการตรวจสอบข้อมูลพันธุกรรมเซลล์และยีนเพื่อหาความผิดปกติ การประเมินการเกิดโรค หรือความเสี่ยงด้านสุขภาพ ” Ichrogene’s DNA Analysis Report โดยบริษัท Ichorgene ที่จัดทำรายงานการตรวจเช็คยีนของบุคคลที่แม่นยำจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่

อ่านรายละเอียด DNA Analysis Report ได้ที่ https://www.ichrogene.com/

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *